Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

İŞTE, BİR SÜPER ŞEYTANLIK ÖRNEĞİ

Kendilerini UZAYLILAR olarak tanıtan ve iddia eden ŞEYTÂNÎ "CİN"ler verdikleri tebliğlerde kendilerinin ALLAH olduklarını iddia ederek tebliğ verdikten sonra, "ALLAH" kavramını da bakın nasıl küçültüp, basitleştirip, insanları ATEİSTLİĞE sürüklemekteler:

Şimdi nakledeceğimiz şu satırları lûtfen dikkatle tetkik ediniz.

ALTIN ÇAĞ, BİLGİ KİTABI

Dünya Kardeşlik Birliği

1991 dördüncü ay

Fasikül: 46/Sayfa: 443

"Şu an sizlerin alışılagelmiş bilinç, bütünlüğünüze belki ters gelebilir ama, sizlere bu güne kadar ALLAH diye tanıttığımız "O" dahi bu odakta kaba madde formuna dönüşerek, sizler gibi BEDENLENİP, sizlerin arasında yaşayarak, TEK DÜNYA DEVLETİNE dördüncü düzen çerçevesinde bizzat kuracaktır."

Evet, devam ediyoruz naklimize...

Aynı kitap/Sayfa: 445

"Her bir ilk Gürzün ana çekirdeği olan ilk dünyada, yaşam oluşturulurken, ALLAH diye bahsedilen "O" bütünsel güç, her zaman kaba madde formuna dönüşerek, daima o ilk dünyalara adımını atmıştır. Enerji yoğunluğu ile dünyayı dölleyip, düzenini kurmuş ve yeniden yerine dönmüştür..."

Dikkat ediyorsunuz her halde... Bedenlenen, gelen, sonra tekrar yerine dönen bir "ALLAH"!!!.

Daha bitmedi. Devam ediyoruz...

Aynı kitap/Sayfa: 446

"Şimdi de Beta Gürzünün ilk ana çekirdeği olan BETA NOVA dünyasına ALLAH yani "O" bedenli olarak inmiş bulunmaktadır. Sizler ile bu yüzden yakın plandan temastayız. Artık bu, -O’ denilen güç, oluşturduğu ve oluşturacağı çekirdek dünyalarda, hakiki insansal potansiyelleri beklemektedir.

Daha önce de söylediğimiz gibi, şu BETA GÜRZÜNÜN ilk çekirdek dünyası ile ilk evreni oluşmuş durumdadır. Ve ilk Beta mini atomik oluşuncaya kadar, ALLAH, kaba madde formu ile insanlar arasında, İNSAN OLARAK YAŞIYACAK ve kendisini sizlere BİZZAT tanıtacaktır."

Acaba bunları okurken beyinlerinizde İslâm öğretisinde yer alan "DECCAL" kavramı bir çağrışım yapmıyor mu?..

Kur`ân-ı Kerîm`e ve Hazreti Muhammed`in öğretisine göre; kıyâmet yaklaştığı zaman, Hazreti İSA`nın yeryüzüne inmesinden önce, 30`a yakın sahte Nebî-Rasûl ortaya çıkacak ve dinlerin hükmünün bitip artık kendi açıkladıkları din anlayışına uyulmasını isteyecekler. Bunların hemen akabinde de "DECCAL" lakabıyla tanımlanan bir varlık ortaya çıkacaktır; ki, tarihte ilk defa olarak bu varlık, kendisinin beklenen "MESİH" yâni "kurtarıcı" olduğunu iddia edecektir.

"DECCAL" lakablı bu varlık, dünyanın son günlerini yaşamakta olduğunu, kendisinin o güne kadar tapınılan YÜCE RAB olduğunu, kendisinin ALLAH`lığına iman edip emirlerine tâbî olanları kurtarmaya geldiğini iddia edecek ve bu iddiasını ispat sadedinde de çok büyük olağan üstülükler gösterecektir.

"MEHDİ"yet vasfına sahip kişinin, Kur`ân ve Hazreti Muhammed öğretisi istikametinde;

"ALLAH" kavramının, sonsuz-sınırsız her türlü şekil ve kayıttan beri, evreni meydana getiren varlık olduğunu insanlığa açıklamasından sonra; bu öğretinin âdeta imtihanı mâhiyetinde gelecek olan "DECCAL", bu öğretinin tam zıddını iddia edecektir...

Kendisinin insanların beklediği "ALLAH" olduğunu iddia edecek olan DECCAL bir süre yeryüzünde hükmünü sürdürecek; çok büyük insan toplulukları O`na inanarak yolundan gideceklerdir. Ve DECCAL, sahih hadîs kitaplarında; Hazreti Rasûlullah’ın açıkladığı üzere, yeryüzüne inecek olan Hazreti İSA tarafından ortadan kaldırılacaktır. Bu olayın asla tevîli olmayıp, gerçekten aynen gerçekleşecektir...

Nitekim, şu anda, sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok yerinde, kendilerini UZAYLI olarak tanıtan CİNLER; insanlığın yüce RABBİNİN, DÜNYA RABBİNİN ordusu ile, emrindeki güçlerle dünyaya ineceği tebliğlerini vermektedirler.

İslâm`ın ve Kur`ân-ı Kerîm`in öğretisindeki "ALLAH" kavramı, "ihlâs" sûresinde anahatlarıyla anlatıldığı üzere; burada anlatılan TANRI kavramından tamamen ayrı bir şeydir. Burası, bu konunun yeri olmadığı için, detaya daha fazla girmeyeceğiz. Arzu edenler, "Hazreti MUHAMMED`İN AÇIKLADIĞI ALLAH" isimli kitabımızda, İslâm Dini’nin "ALLAH" kavramını okuyabilirler.

*  *  *