Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

"ŞEYTAN, KORUYUCUDUR"!!!

Kur`ân-ı Kerîm mi doğru söylüyor?

UZAYLILAR diye kendilerini tanıtan CİNLER mi?!..

Kur`ân-ı Kerîm`e, Hazreti Muhammed`in bildirdiklerine, İslâm öğretisinde yer alan âlim ve âriflere göre, "ŞEYTAN" lakabıyla ŞEYTÂNİYET vasfıyla bilinen CİNLER, insanların düşmanıdırlar. Daima, insanları dinin bildirdiği gerçeklerden uzaklaştırmak, ölümötesi yaşamın gerçeklerinden perdelemek, Allah’a olan inancı sarsmak, Allah emirlerine isyana sevketmek, amentü esaslarını terkettirmek yolunda, insanlara türlü-çeşitli fikirler empoze etmekle günlerini geçirirler.

İnsanları, İSLÂM DİNİ gerçeklerinden uzaklaştırmayı vazife edinmiş olan UZAYLI görünümündeki CİNLER, BİLGİ KİTABININ 86. sayfasında yukarıda da görüldüğü üzere ŞEYTAN`ı inkâr edip, insanın kendi hayâlinin varettiği bir güç gibi empoze ederken; aynı kitabın 15. fasikül 204. sayfasında ise bakın ne demektedir:

"Üçüncü Sirius yani ilona takım yıldızları, ikinci evrene en yakın kapı olduğu için, önce buraya sizin ADEM - HAVVA dediğiniz dostlar, ikinci evrenden birinci evrene buradan transfer olmuşlardır. Bu dostlar ilk transferlerdir. Ve buraya üçlü kot olarak gönderilmişlerdir. Bunlar ADEM - HAVVA - ŞEYTAN"dır.

1.  ADEM, saf enerjidir.

1.    HAVVA, yaratıcı güçtür.

2.    ŞEYTAN, parlak bilinçtir.

ADEM ile ŞEYTAN, HAVVA`yı koruma görevlisi olarak gönderilmiştir. Ondan sonra bir çok havvalar ve ademler ikinci evrenden transfer olmuş ve bu şekilde mitolojik kahramanlar, TANRILAR ve TANRIÇALAR grubu teşekkül etmiştir. TANRISAL KURALLAR, bu yüksek bilinçlerin doktrinleri olarak hazırlanmıştır. {onlar, bulundukları ortamları, beyin enerjileri ile yaşanabilir düzeye getirirler}."

Evet, gerçekten birer "ŞEYTAN" olan CİNLER, UZAYLI görünümü altında, kendilerinin böyle yüce bilinç, koruyucu varlıklar olduklarını iddia etmektedirler...

ŞEYTÂNİYET vasfına sahip olan CİNLER ne yapar?.. Elbette, ŞEYTANLIK!..

*  *  *