Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

TANRILAR, TANRILAR, TANRILAR!!!. RAB`LAR... RAB`LAR... RAB`LAR!!!.

İster UZAYLI dostlarımız(!) kabûl edin, ister CİN olduklarını idrâk edin; velhasılı kelâm ne derseniz deyin, hangi isimle isterseniz o isimle anın, bu varlıkların en bâriz vasıflarından biri de insanları TANRILAR ormanına salıp orada yollarını kaybettirmektir.

İnsanın karşısına, bitmez tükenmez TANRILAR, RABLAR çıkartırlar; her birini bir diğerinin üstüne oturtarak, âdeta hafakanlar bastırırlar. Verilen tebliğlerde sürekli "RABLAR"DAN, "TANRILAR"DAN, RABSAL PLANLARDAN, TANRISAL PLANLARDAN tekrar tekrar sözedip dururlar.

İşte bir örnek:

ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI

"Bilgi Kitabı bu sistemden planetinize hediye edilmektedir. Sorumlusu DÜNYA RABBİDİR.

DÜNYA RABBİ, AMON ve RA müşterek üçlü kot olarak planın direkt yansıtıcı kuşağıdır.

Buradaki RA sistemin RABBİDİR. Bu bir çalışma düzenidir."(Fasikül: 25/Sayfa: 225)

Ve bu sayısız RABLAR, TANRILAR "DİŞİDİR" de!. İşte bu konudaki açıklama:

ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI

(Fasikül: 34/ Sayfa: 319)

"Özde her şey DİŞİDİR. Gönde ve fiiliyatta erkektir. Bunu asla unutmayın. Bütün PEYGAMBERLER ve hatta TANRILAR bile DİŞİDİR."

Dolayısıyla, bu kitabın peygamberi  de elbette bir dişi olmalıdır. Nitekim bu tebliğleri medyumluk yoluyla alan 68 yaşındaki hanımefendi de bir DİŞİDİR.

Bitmez tükenmez DİŞİ yaradılışlı TANRILAR, RABLAR, hepsi bir diğerini içine alacak şekilde varlıklarını sürdürürler.

DİŞİ TANRILAR`DAN SÖZEDEN CİNLERE KARŞI KUR`ÂN 1400 YIL ÖNCEDEN BAKIN İNSANLARI NASIL UYARIYOR:

-ALLAH`I BIRAKAN ŞİRK EHLİNİN RAB KABUL ETTİKLERİ DİŞİ TANRILARDIR VE ONLAR ANCAK İNATÇI ŞEYTANA {cinlere} KULLUK ETMEKTELER!.. {4-117}

-Oysa ALLAH, ŞEYTANA(İnançsız CİNE) LÂ`NET ETMİŞTİR!.. ŞEYTAN DA {buna karşılık şöyle demiştir}:

KULLARINDAN BİR KISMINI KENDİ GÜRUHUM EDİNİP;

ONLARI GERÇEKTEN SAPTIRIP, OLMAYACAK HAYÂLLERE KURUNTULARA DÜŞÜRÜP ALDATACAĞIM!.

KİM ALLAH`I BIRAKIP ŞEYTANLARI{CİNLERİ} DOST HÂMİ EDİNİRSE, KESİNLİKLE ZARARA VE HÜSRANA UĞRAR!..

ŞEYTAN {CİNLER} ONLARA VAADLERDE BULUNUR, OLMAYACAK HAYÂLLERE DÜŞÜRÜP ALDATIR. ŞEYTAN`IN VAADLERİ ANCAK ALDATICI ŞEYLERDİR!.. {4-118/120}

BİLGİ KİTABI fasikül: 10/Sayfa: 86

"Her galaksinin bir RAB mekanizması vardır.

Bu RAB`ler Kadiri Mutlak değildir."

Evet, Dünyanın RABBİ ayrı, diğer planetlerin RABBİ ayrı, Güneş sisteminin RABBİ ayrı, Galaksinin RABBİ ayrı, Galaksilerin RABBİ ayrı!..

Kısacası hadsiz hesapsız DİŞİ RABLER !!!...

Oysa KUR`ÂN NE DİYOR:

"EĞER GÖKLERDE VE YERDE, ALLAH DIŞINDA TANRILAR OLSAYDI, MUTLAKA GÖKLERİN VE YERİNDE DÜZENİ BOZULUR HARÂB OLURDU!.. ARŞIN RABBI OLAN ALLAH, TANRILARI ŞİRK KOŞANLARIN TAVSİFLERİNDEN MÜNEZZEHTİR!.. {Enbiyâ 21-22}

Kur`ân-ı Kerîm`i kutsal kitap olarak kabûl edip, Hazreti Muhammed`in Rasûllüğünü tasdik eden kişiler, elbette ki, CİNLERİN sakınılması, uzak durulması, korunulması gereken son derece tehlikeli düşmanlar olduklarını bilirler. Zîrâ, cinler, medyum yapılı kişiler vasıtası ile topluma verdikleri mesajlarda, daima ve kesinlikle, İslâm Dini’ni iptal edici tezler ileri sürerek, insanı dinden çıkartmaya çalışırlar. Ve bunun için de CİNLERİN VARLIĞINI, çoğunlukla kendileri örterler.

Buyurun bunun bir örneğini:

ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI {Fasikül: 10/ Sayfa: 86}

"Korku ilkelliktir. CENNET, CEHENNEM, CİN, PERİ, ŞEYTAN YOKTUR. Bunlar, şartlanmış bilinçlerin menfi birer aksidir."

Evet, fasiküller halindeki kitabın 86. sayfasında CİNLERİN varolmadığını öne süren CİNLER, daha sonra, UZAYLILAR`ın CİNLER olduğunu aynı kitabın 151-152-153. sayfalarında, açık seçik beyan etmektedirler. Bu da CİNLER`in yapısal özelliklerinden biri olan "ÇELİŞKİLİ İFADE"den kaynaklanmaktadır.

*  *  *