Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

KIYÂMET GELMİŞTİR !!!

İslâm Rasûlü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselâm`ın tebliğ etmiş olduğu Kur`ân-ı Kerîm`in hükmünün KIYÂMETE KADAR geçerli olması esası; CİNLER İÇİN oldukça önemli bir problem olarak karşılarına çıkmaktadır. Ne zaman, İslâm Dini’nin, KUR`ÂN `ın artık geçerli olmadığını, Hazreti Muhammed`in Rasûllüğünün artık hükmü kalmadığını iddia edecek olsalar; karşılarına, müslüman olan kişiler tarafından, "KUR`ÂN ve Hz. Muhammed’in Rasûllüğü KIYÂMETE KADAR GEÇERLİDİR" hükmü çıkarılmaktadır.

CİNLER, aldatmacalarına devam edebilmek için, buna da bir kılıf bulmuşlar ve KIYÂMET kavramını kendilerine göre değişik bir tanımlamaya sokmuşlardır...

Bir kısım insanların UZAYLI sandıkları CİNLER`in KIYÂMET kavramı şöyle oluşuyor:

ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI

Fasikül: 25/Sayfa: 222

"Kutsal kitaplarınızda KIYÂMET diye adlandırılan bu SON ÇAĞ, planetinizin bilinçlenme ve uyanma dönemidir. Buna MEDYUMLUK veya (MEDİAMİK ÇAĞ) denilmektedir. HULUS dönemi de denilen bu dönemde göksel otoriteler, aracıları kaldırarak, insanın yüceliğini hem kendisine, hem de evrenlere ispat etmektedir."

Evet, CİNLERE göre KIYÂMET devri gelmiştir. 1999`a kadar dünya insanları birden bire bilinçlenecek ve böylece de Kıyâmet kopmuş olacaktır(!). Yoksa, Hazreti Muhammed`in 1400 küsur sene evvel bildirdiği gibi, kıyâmet işareti olan olaylar cereyan etmeyecek, Kur`ân `da belirtilen kıyâmet alâmetleri gerçekleşmeyecek, her şey kozmik etkilerle olup bitiverecektir(!).... Bu konuya tekrar döneceğiz.

*  *  *