Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

"MUHAMMED MUSTAFA, MUSTAFA KEMAL UZAYLIDIR (CİNDİR)"!!!

Kendini UZAYLI olarak tanıtan ve işin içyüzünü bilmeyenler tarafından da gerçekten öyle zannedilen, CİNLERE göre, MUSA Nebî, İSA Nebî, Muhammed Mustafa Aleyhisselâm ve MUSTAFA KEMAL birer UZAYLI yani insan suretiyle ortaya çıkmış bir "CİN"dir.

İşte kutsal BİLGİ KİTABINDA bu konudaki tebliğ:

ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI

"Zamanında sizlere irşad görevlileri gönderilmiştir. Onları sizlere Dünya isimleri ile nakledelim: MUSA - İSA - MUHAMMET MUSTAFA - MUSTAFA KEMAL. Bunlar direkt enkarnelerdir. Yâni sizin tâbirinizle konuşalım. Direkt UZAYLILARDIR." (Fasikül: 24/Sayfa: 216)

Esasen kendilerine UZAYLI denilmesinden hoşlanmayan CİNLER, ne varki mecbûren bu tâbirleri de kabûllenmek zorundalar. Çünkü biliyorlar ki, "CİN" oldukları anlaşıldığı zaman, ağızlarıyla kuş tutsalar gene de insanları inandıramıyacaklar.

Nitekim yukarıda da görüldüğü gibi, onlar bizdendir, dedikten sonra; kerhen, "sizin tâbirinizle" dedikten sonra, onların UZAYLI olduklarını kabûlleniyorlar.

Esasen "CİN" olmak, onlar için tamamiyle bir övünç, iftihar meselesi... Zîrâ, ışınsal yapıya sahip olmaları hasebiyle, bizim zaman - mekân kayıtlarımızın hayli üstünde yaşam imkânlarına sahip varlıklar. Ayrıca, belli hassasiyet - alıcılık seviyesine ulaşmış "medyum yapılı" kişilerin beyinlerine son derece kolaylıkla nüfuz etmekte olup, onlara akıl almaz hayâller yaşatabilmektedirler.

*  *  *