Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

"CİNLERİN EN BÜYÜK ALDATMACASI, "UZAYLILAR"!

Kendilerini, tâbiri câiz ise, sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermeye çalışan CİNLER`in görüldüğü üzere; kendi açıklamaları ile sâbit olduğu üzere, en büyük yalanları, Allah`ın has kulları olarak insanlara yardım etmeye çalıştıkları hususudur.

CİNLER gerçekte, Kur`ân`ın artık hükümsüz olduğunu, Allah Rasûlü’nün önerdiği çalışmaların tümünün artık gereksiz olduğunu vurgulamakta ve insanların ibadet denilen çalışmaları bırakmalarını önermektedirler. Bütün buna rağmen de insanlara doğru yola gösterdiklerini iddia edebilmektedirler...

Dünyanın neresine giderseniz gidiniz, İslâm Dini’ne inanan kişiler şu ana esasa inanırlar. İslâm`ın Hükümleri, Kur`ân-ı Kerîm kıyâmet kopana kadar geçerlidir. Son Rasûl olan Hz. Muhammed Aleyhisselâm`ın öğretisi kıyâmete kadar geçerlidir. Kur`ân`dan sonra semâvî  başka bir kitap gelmeyecektir.

 

Oysa UZAYLI diye bilinen CİNLERE göre Zebur, Tevrat, İNCİL ve KUR`ÂN devrini bitirmiş, artık ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI yürürlüğe girmiştir. CİNLER de, son derece iyi, insanlara yararlı, onları kurtarmak için canıgönülden uğraş veren varlıklardır {!}.. "ŞEYTAN" diye lâkablandırılan CİNLER aslında hiç de kötü varlıklar olmayıp; insanlara, doğru yolu göstermekte olan, Allah Rasûlü öğretisini, KUR`ÂN-I KERİM’i zamanını doldurmuş; ilkel insanlara has bir öğreti metodu, olarak tanıtan değerli dostlarımızdır (!).

Bakın bu hususta da ne söylüyorlar CİNLER:

ALTIN ÇAĞ KİTABI

Fasikül: 34/Sayfa: 319

"Şimdi de CİN ve ŞEYTAN mevzûunu toplumsal bilinçlere açalım.

RABSAL MEKANİZMANIN düzenine göre, dünyevî bilinçlerin TANRISAL boyuta ulaşabilmesi için; Kutsal kitaplarınızda ileri bilinç boyutları kapatılarak, bu boyutlar sizlere CİN ve ŞEYTAN olarak ters tanıtılmıştır. Ve kutsal kitaplarınızda onlardan çekinilmesi, korkulması söylenmiştir. Sebep o dönemin bilinç düzeyine göre TANRI yolunun dışına çıkılmaması gerekli idi."

Evet, kendilerini böylesine yararlı varlıklar, gibi tanıtan, UZAYLI kisvesine bürünen, insanların kurtarıcısı rolüne soyunan CİNLER, bakın DİN , Nebilik ve Rasûllük  hakkında ne diyorlar:

ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI

Fasikül: 41/Sayfa: 390

-Yine tekrarlayalım:         DİNLER DÖNEMİ VE PEYGAMBERLİK SAFHALARI KAPANMIŞTIR. Şimdi sizler ilahî boyutun bilimsel yoldan yansıtıcı odaklarısınız.

*  *  *