Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

KONUMUZ: "UZAYLILAR"!

Son yıllarda ortaya çıkan "Uçan Daireler" halk arasında ve bilhassa entellektüel çevrelerde sık sık konuşulur ve üzerinde merakla durulur bir konu olmuştur...

Özellikle Amerika`da ve Avrupa`nın çeşitli yörelerinde görülen bu uçan dairelerin başka dünyalarda yaşayan yaratıkları taşıdığı, onların dünyayı bu şekilde ziyaret ettiği, insanlarla iletişime geçmek istedikleri, çeşitli çevrelerce iddia edilmektedir...

Batı dünyasında "Unidentified Flying Object" sözcüğünden kısaltılarak "UFO" şeklinde kullanılmaya başlanan "bilinmeyen uçan objeler"e ait çok çeşitli görüşler mevcuttur...

 Amerika`da ve Avrupa`da en ciddi bilinen mecmua veya gazetelerde dahi bu konuda haberlere, röportajlara rastlanmakta; çeşitli kişilerin gördükleri uçan dairelere ve içinden çıkanlara dair anılarına önemli derecede yer vermektedir...

Bu konuda çıkan haberlerin, anlatılanların % 95`inin aldanma olduğu, gördüklerinin yıldız kaymaları veya bulut birikintileri veya hava balonları, veya bu çeşit diğer bir takım görüntüler olduğunu kabul etsek dahi; gene de % 5`lik bir açık kalmaktadır ki gerek gören şahısların durumları ve gerekse görülen nesnelerin görüntü şekilleri kabul etmemizi îcabettirecek kadar bir yekun tutmaktadır...

Özellikle Amerika Savunma Bakanlığında bir "UFO" yâni uçan daireler özel dairesinin bulunması ve bunlara ait inkâr edilemeyecek görüntü tesbitlerinin mevcut olması, işin bir nebze olsun ciddiyet taşıdığına işaret etmektedir...

Son zamanlarda "Cumhuriyet gazetesi"nde çıkan bir röportajda, bir öğretmenin sınıfta bulunurken, böyle bir uçan dairenin orada bulunanların göremediği şekilde gelmesinden ve içinden bir takım insanlarım çıkmasından bahsedilmektedir... Şimdi okurlarımıza bu röportajdan bazı pasajlar nakledelim... Röportör Turhan ILGAZ şöyle naklediyor:

"Bundan iki yıl kadar önce, ..., Pangaltı Ermeni Lisesinde sınav yapmaktadır. Öğrencilere soruları vermiş ve kürsüye geçerek oturmuştur ki... Birden sınıfın yan duvarlarında bir sahne belirir...

(Sinema gibi...) diye anlatıyor... (Bir uçan daire vardı karşımda... Sonra içinden bir adam çıktı tıpkı bizlere benzeyen...)..."

Gören hanım bir medyum... Ve gelenlerle "fikir yoluyla" konuşuyor... Gelen şahıs onunla bu görüşmeden sonra daha bir çok kereler de görüşüyor...

İşte bu uçan dairelerle ilgili bizde rastlanan bir şekil...

Peki, bu işin içyüzü nedir?..

Uçan daireler var mıdır?..

Başka gezegenlerde insan türü yaratıklar var mıdır?..

İnsanlarla temas kuran veya kurmak isteyen kişiler, yabancı gezegenlerde yaşayan bir takım insanlar var mıdır?.. Yoksa başka yaratıklar mı bunlar?..

*  *  *