Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

DÉJA VU`LER

Kezâ, déja vu`ler de aynen yukarıda izah ettiğimiz şekilde oluşmaktadırlar..

Yâni insanın rüya yoluyla hiç görmediği yerleri veya hâdiseleri görmesi, fakat daha sonra bunları unutması şeklinde ortaya çıkmaktadır..

Bundan başka rüyalarda olduğu gibi, bazen CİNlerin de, insan farkında olmadan oluşturduğu görüntülerin yaşanması söz konusu olabilmektedir...

*  *  *