Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

REENKARNASYON ( TENÂSUH ) ALDATMACASI

İslami olmayan yoldan CİNlerin insanları kandırma metodlarını verirken, kısaca reenkarnasyon (Reincarnation) veya bizdeki eski tâbiriyle  "Tenasuh"  görüşünden bahsetmiş ve ileride bu konuya daha geniş bir şekilde değineceğimizi belitmiştik...

Reenkarnasyon görüşünü ortaya atanların iddiası şudur:

Ruhlar ezelde yaratılmış ve tekâmül etmeleri için birer bedene sokularak dünyaya gönderilmişlerdir...

Ancak her ruh güçte, kuvvette, anlayış ve değerlendiriş kabiliyetinde eşit değildir... Yani, adaletsiz olarak yaratılmış veya kendi başına varolmuştur.

İşte bu sebeple dünyaya geldiği zaman yaşadığı 50 - 60 - 70 senelik bir ömür onun gelişmesi için yeterli değildir...

Bu yüzden ölümünden sonra bir süre Ruhlar(!) âleminin belirli bir yerinde yaşar...

Sonra kaldığı yerden tekrar devam etmek üzere dünyaya gelir ve başka bir bedenle ve kişilikle yaşamına devam eder...

Sonra ömrünü doldurunca yeniden ölür!.. Ve yine o bekleme katına çıkar!...

Sonra tekrar dünyaya gelir ve yeniden başlar eğitilmeye!...

Ta ki tekâmül edip, zirveye çıkana kadar!..

Ne zaman ki mükemmel bir ruh hâline gelir, işte o zaman artık dünyaya  gelmez olur; ve bu defa da başka dünyalarda daha da tekâmül etmeye çalışır...

Ve bu hâl  böylece sürekli olarak  devam eder...

Reenkarnasyona inananlar, ta eskilerden yâni binlerce yıllardan beri "Tenâsuh"  düşüncesi adı altında yeryüzünde özellikle Hindistan ve çevresindeki bölgelerde yaşamışlardır...

Vasatın da altında, kısıtlı bir düşünce seviyesinde olan kişilerin ilkel düşünce ve beyin yapıları dolayısıyla sahip oldukları bir düşünce şeklidir...

Ancak yukarıda vasatın altında derken, o kişinin bu sahadaki kapasitesinin vasatın altında olduğunu kastediyoruz... Çünkü kişinin bir sahada geri kalmış olması, onun her sahada geri kalmış olması demek olmaz!... Nitekim bu sözümüzü, insan bölümünde "beden" kısmında, beyinin yapısı bahsini dikkatli bir şekilde okuyanlar elbette anlarlar...

Reenkarnasyona  inananların tamamını ele alırsak, bunların % 99`unun  Ruh(!)larla veya hakiki tâbiriyle CİNLERle iletişimde oldukları ve bu fikri de onlardan aldıkları derhal ve rahatlıkla tesbit edilebilir...

CİNLER daha önce de anlattığımız gibi, çeşitli kişilerin Ruhlarıyız (!) diye insanlarla temasa geçip onları aldatırken, başlangıçta gayet güzel tavsiyelerde bulunup birtakım olağanüstü haller de göstererek onları kendilerine bağlarlar...

Ancak ikinci safhada önce de belirtmiş olduğumuz gibi, işler rengini  değiştirir; böylece de insanlar ile olan ilişkilerinin gerçek sebebi ortaya çıkıverir.

CİNlerin RUH(!)lar adı altında insanlarla ilişkilerinin esas gayesi, onları yanlış itikadlara saptırarak, tam tâbiriyle "iman"larından etmektir...

Ve bu sebeple de iki ana noktada, kendileriyle iletişimde olanları itikad bozukluklarına saptırırlar...

Spiritualizm, madde ötesine inanan bütün inanç sistemlerinin; Spiritizm, ise ruh(!) çağıranlar ekolünün adıdır.

İşte CİNlerle iletişimde olanların, yani spiritlerin ikinci safhadan itibaren saptıkları iki büyük itikad bozukluğu şunlardır:

1.   Reenkarnasyon yani tenâsuh!..

2.   Panteist görüşü  "ulûhiyet" olarak nitelendirme...

Biz şimdi bunlardan birincisini açıklamaya çalışacağız bu bölümde...

Önce müslüman topluluğu içinde "reenkarnasyonculuk"  satışına çıkanların, bu topluma fikrlerini empoze etmek için Kur`ân`dan yaptıkları nakilleri inceleyelim:

CİNler tarafından kandırılan bu "yeniden doğuş"çuların kendi davalarını ispatlamak için yapıştıkları âyetler şunlardır:

1-"ALLAH"`A NASIL OLUP DA KÜFREDİYORSUNUZ?.. SİZ ÖLÜLER iKEN, O DİRİLTTİ... SONRA, SİZİ YİNE ÖLDÜRECEK, TEKRAR O SİZİ DİRİTECEK VE NİHÂYET O`NA DÖNDÜRÜLECEKSİNİZ... (2-28)

2-GECEYİ GÜNDÜZÜN İÇİNE SOKARSIN; GÜNDÜZÜ GECEYE SOKARSIN... ÖLÜDEN DİRİ ÇIKARTIRSIN DİLEDİĞİNE HESAPSIZ RIZK VERİRSİN... (3-27)

3-(Nuh Nebî kavmine hitâb etmekte devam ederek:) "ALLAH", SİZİ YERDEN OT GİBİ BİTİRDİ...

SONRA SİZİ YENİ BİR ÇIKIŞLA ÇIKARTACAK...

"ALLAH" YERİ SİZİN İÇİN BİR DÖŞEK YAPMIŞTIR...

ONUN GENİŞ YOLLARINDA GEZİP DOLAŞASINIZ DİYE... (71-17/18/19/20)

Evet, işte reenkarnasyoncuların, İslâm toplumunu yanlarına çekebilmek için davalarına delil göstermeye  çalıştıkları birkaç ayet meali... Âyetleri açıkladığımız zaman, ne kadar çaba sarfettikleri ve mânâyı nasıl dejenere ettikleri ortaya çıkacaktır...

*  *  *