Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

CİNLERİ İNKÂR EDEN MÜSLÜMANLARIN DURUMU

Şu ana kadar naklettiğimiz Kur`ân-ı Kerim âyetlerinden ve hadisi şeriflerden de anlaşılacağı üzere, İslâm Dini, müslümanların CİNLERE KESİN OLARAK iMAN ETMESİNİ şart koşmaktadır..

Zira görüldüğü üzere, CİNLER, Kur`ân ‘da en azından 12 ayrı yerde uzun uzun anlatılmakta, insanlara yaptıkları ve yapmak istedikleri detaylarıyla açıklanmaktadır..

Kur`ân-ı Kerim’in bu âyetlerini kabul etmemek ise KUR`ÂN’ı inkâr anlamını taşır..

 Yani, KUR`ÂN ‘I inkâr etmek, Kutsal kitap olduğunu ve "ALLAH" katından gelmiş olduğunu kabul etmemek demektir, "CİNLERİ inkâr ETMEK"!...

Ayrıca İslam Dini’nde belirli bir düzeydeki tüm bilginler tam bir ittifak hâlindedir ki, Kur`ân ‘ın bir âyetini dahi kabul etmeyen, tamamını kabul etmemiş demektir...

Düşünün ki, bir şahıs müslüman olduğunu söylemekte; hem "ALLAH"`a, hem Rasûlullah`a, hem de Kur`ân`a inandığını söylemektedir; ondan sonra da kalkıp CİNLERİinkâr ETMEKTE, ya da bu anlamda olarak, bu konudaki pek çok âyeti inkâr mâhiyetinde tevil ederek, "CİN denen varlıkların mikroplar" olduğunu iddia edebilmektedir...

Elbette ki, müslüman olduğunu söylediği halde, sonra da CİNleri inkâr edenlerin yahutta inkâr anlamına gelen açıklamalara sapanların bu durumlarının önemli bir sebebi mevcuttur.

İşte bu gibi kişilerin CİNleri inkâr etmelerinin gerçek sebebi genellikle gene CİNlere dayanmaktadır!.

Eğer, bu CİNleri inkâr eden, ya da inkâr anlamına gelecek şekilde açıklamalarda bulunan kişilerin yaşamları yakından incelenecek olursa, görülür ki bu kişiler farkında olmadan "CİNlerle bağlantı" hâlindedirler.. Yani, farkında olmadan CİNlerin yönetimi altına girmişlerdir..

Bazıları da bu durumun farkındadır, buna rağmen bilerek CİNleri inkâr ya da te’vil etmektedirler; kendilerinin CİNlerden faydalanarak bir takım şeyler yaptıkları ortaya çıkmasın diye...

Bazıları da, kendisi bile farkında olmadan CİNlerin kaydı altına girmiştir ki, CİNlerden aldığı ilhamlarla, CİNlerin varlığını inkâr etmekte, yahutta CİNleri " mikroplardır onlar" diye açıklama yollarına sapmaktadırlar...

Ancak şurası kesindir ki, CİNleri inkâr edenler yahutta inkâr anlamına gelen bir biçimde yorum yollarına sapanlar; ya İslâm Dini hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdir; ya da kesinlikle farkında olmadan CİNlerin yönetimi altına girmiş bir haldedirler...

*  *  *