Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

HADİSLERDEN ÇIKAN HÜKÜMLER

Şimdi de Hz. Muhammed Aleyhisselâm ile CİNler arasında geçen olayları açıklayan hadisleri inceleyerek, bunlardan çıkan hükümleri görelim:

CİNler normal olarak semânın üst katlarına (ki; bu üst katlar deyimiyle vurgulananın ne olduğunu ileride açıklamaya çalışacağız) çıkarak geleceğe dönük haberleri öğrenebiliyorlardı...

Kur`ân`ın inzali daha doğrusu Hz Muhammed Aleyhisselâm’a Risâlet yani Rasûllük görevinin verilmesi ve icraatına başlaması onların semânın üst katlarından haberler almalarını önledi...

Bütün yeryüzünü aynı anda algılayamadıkları, algılamaları için de gene bir zamana ihtiyaçları bulunduğu buradan çıkarılabilmektedir...

CİNlerin semânın üst katlarından haber almaları, Şihab (meteor-kayan ve atmosfere girince yanan göktaşı) denen bir nesneyle önlenmektedir..

Yoğunlaşarak maddî bir yapıda görünebilmektedirler...

 İçlerinden bir kısmı kavmini uyarma görevi alabilmektedir...

İnsan kulağının işitebileceği bir takım sesler çıkartabilmektedirler.

*  *  *