Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

CİNLERLE İLGİLİ BAZI HADİSLER

Evet, Kur`ân-ı Kerim`de "CİN" adıyla tanıtılan yaratıklardan bahsedilen âyetleri böylece naklettikten sonra şimdi de Hz.Rasûlullah  Aleyhisselâm`dan naklolunan iki hadisi inceleyelim:

O sırada CİNler, semadan haberler alamaz olmuşlardı... Ve çıkmak istedikçe de üzerlerine Şihablar salınır olmuştu...

Bunun üzerine içlerinden ileri gelenler:

-Herhalde yeni bir şey oldu ki, sizinle semâ haberleri arasında perde meydana geldi!.. Arzı dolaşın bakalım, oluşan  olay nedir anlayalım... demişler...

Ve bu sebeple de CİNler yeryüzünü araştırmaya başlamışlar...

Nitekim Tihame tarafına gitmekte olan bir takım CİN, Sok`ukaz`a gitmekte olan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem`in Nahle mevkiinde ashabıyla birlikte sabah namazı kılarken okuduğu Kur`ân-ı Kerim`i dinlemişler... Ve dinledikten sonra da:

-İşte bu semâ haberlerine perde olan olaydır!..

Demişler ve derhal kavimlerine dönerek anlatmışlar:

-Gerçekten bize  hayranlık veren Kur`ân’ ı işittik!..

İşte bundan sonra "Allahû  Teâlâ CİN sûresini inzal etti; CİNlerin dediklerini Rasûlullah bildirdi...

v    

İbni Mes`ud radıy"ALLAH"u anh`dan rivayet edilen ikinci hadis de şöyle:

Rasûlullah Aleyhisselâm:

-Ben CİN`e Kur`ân okumakla emrolundum... Beraberimde kim gelir? diye sordu...

Herkes sustu...ikinci defa sordu... Gene susuldu...

Üçüncü defa yine sordu, bu defa ben cevap verdim:

-Ben Abdullah!.. Mâhiyetinde giderim ya Rasûlullah...

Bunun üzerine kalktık, yürüdük...

Düb Şib`inin yanında Hacune mevkiine gelince, benim önüme bir hat çizdi;

-Bunu tecavüz etme!..

Dedi... Sonra da Hacun`e doğru geçti...

Derhal üzerine keklikler gibi uçuştular... Sanki "Zud" ricâline benziyorlardı... Kadınların def çaldıkları gibi deflerini çalıyorlardı...

Nihâyet etrafını sardılar ve gözümde kayboldu... Hemen yerimden kalktım... O zaman bana eliyle "otur" diye işaret etti... Sonra da Kur`ân okumaya başladı... Gittikçe sesi yükseliyordu... Hepsi yere yapıştılar... O derece ki, seslerini işitiyordum kendilerini göremiyordum...

Sonra Rasûlullah Aleyhisselâm yanıma geldiğinde;

-Gelmek istedin değil mi?..

Diye sordu... Ben de:

-Evet ya Rasûlullah dedim...

Cevab verdi:

-Sana gerekmezdi!.. Onlar CİN!.. Kur`an dinlemeye geldiler... Sonra da kavimlerini inzar etmek üzere döndüler...

*  *  *