Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

"İNSAN" YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

"İnsan" ismiyle bilinen ve bir bedenle görünen yaratılmışı üç ayrı bölümde inceleyebiliriz:

İNSAN... Bir BİLİNÇ varlıktır!... Tasavvufta, "ruhu nurânî" diye isimlendirilir...

RUH beden... "Hologramik görüntülü dalga beden"...(1) Perisperi de denilir... Ruhu hayvânî denilen bu değildir!.. "Ruhu hayvânî" denilen biyolojik bedendeki canlılığı oluşturan bioelektrik enerjinin oluşturduğu dışarıya aura olarak yansıyan yapıdır...

BEDEN... "Ruh-u insânî" denilen "hologramik görüntülü dalga bedeni" üreten beyni taşıyan ve ona gerekli hizmeti veren maddi-biyolojik yapı...

Şimdi sırasıyla bunları açıklamaya çalışalım;

------------------------------------------------

(1) "RUH" adı verilmiş bulunan hologramik dalga bedenin yapısı ve katmanları hakkında detaylı bilgi "İNSAN ve SIRLARI" isimli kitabımızın "RUHUN iÇYÜZÜ" bölümünde mevcuttur. A.H.

*  *  *