Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

DİN VE BİLİM

Bir yanda asırlardan beri nesilden nesile intikal ederek gelen dini bilgiler; öte yandan, özellikle son yüzyılda yaptığı hamle ile kendisne kadar bilinenleri altüst eden yepyeni bir bilim dünyası...

Dini bilgiler, bugün, birçok çevrelerde "hurâfe" diye nitelendirilerek ele dahi alınmaz oluyor... Sebep en yenisi 1400 yıl evvelinde gelmiş ve o devrin insanına hitâbeder şekilde düzenlenmiş görünen dini kitapların ne demek istediklerinin anlaşılamaması... Birçok yerlerde kullanılmış bulunanan işaret yollu kullanılan kelime ve tâbirlerin çözülememesi; özellikle günümüzde yetişen insanların bu "kitap"dan ve de "hitâb"dan uzaklaşmasına; bu yüzden de dini bütünüyle "hurâfe" diye nitelendirilmesine sebep oluyor...

Diğer taraftan özellikle yüzyılımızda bilim, adeta ışık hızıyla bir hamle yapmış ve günümüzedek bilinenleri altüst etmiş bir aşamada görülmekte...

Albert Einstein`ıyla, Max Planc`ıyla, Louis De Broglie`siyle, Schrödinger`iyle, Davisson ve Germer`iyle birçok bilim adamının ortaya çıkarttığı düşünce sistemi ve bunların tatbikçileri, 21`inci asır insanının düşünce dünyasını yepyeni bir şekilde imâra başladılar...

Evet günümüz bilimi;

Evrenin maddi yapısının tek bir cevherden - hidrojen- oluştuğunu;

Maddenin ışınım hâline dönüşmesiyle yıldız enerjisinin meydana geldiğini

Evrenin, bugün, içinde elektromanyetik dalgaların tedirgin edilmeden özel bir rol oynadığı, engin bir elektromanyetik bileşim olarak gözüktüğünü

Maddenin hıza göre değiştiğini; yüksek hızda ise, enerjiye yani madde ötesine dönüştüğünü;

Elektrodinamiğin gerçeği mekanikten çok daha öte bir şekilde gösterdiğini,

Zaman ve mekânının izâfîliğini (bağlılığını-rölativite)

Enerjinin kütlesel olduğunu,

Yalın ışık mermisi fotonun varlığını.

Ve bunların yanısıra, yakın zamana kadar düşünülmemiş veya tesbit edilmemiş bir çok şeyleri artık rahatlıkla kabul etmekte ve değerlendirmektedir...

Oysa zavallı Galile, sadece "dünya dönüyor" dediği için günlerce engizisyon mahkemelerinde ve işkence odalarında çile doldurmuştu...

Şimdi bir noktayı arzetmek ve ondan sonra da esas mevzuumuza girmek istiyorum...

*  *  *