Ruh, İnsan, Cin

Ahmed Hulûsi

10. BASKI DOLAYISIYLA...

1972 yılından beri konusunda Türkiye`de ve DÜNYADA tek kitap olan bu eseri hazırlamayı bize nasip ettiği için Rabbime şükürden âciz olduğumu ifade ederek satırlarıma başlıyorum.

Biz 70`lerde "CİN"lerden sözederken kimse bu konuya inanmıyordu.. Bugün ise televizyon kanalları "CİN" olaylarından ve "CİNCİ"lerden geçilmiyor!..

Kimine "medyum", kimine "falcı", kimine "büyücü" denilse de; kitabı okuduğunuzda farkedeceğiniz üzere tümü de "CİNCİ"dir ve "CİN"lerle iletişim hâlindedirler!..

"CİN"lerin insanları nasıl etkilediğini; neden insanları etkileri altına aldıklarını ilerideki sayfalarda okuyacaksınız... Bu kitabın size kazandıracağı en büyük özellik ise, "CİN"lerden korunma yolunu öğrenmek olacaktır...

Daha yüzbinlerle baskı yapacağını umduğumuz bu kitabın tüm insanlara yararlı olmasını Allah`tan niyaz eder; nice bilinçli ve "CİN"siz günler dilerim efendim!.

AHMED HULÛSİ
10 Temmuz l993
ANTALYA