RUH - İNSAN - CİN

 Ruh ve yapısı hakkında duymadığınız gerçekler. İnsanın yapısı hakkında hiç yazılmamış bilgiler....
 1. ön kapak
 2. sunu
 3. onuncu baskı dolayısıyla...
 4. sekizinci baskı dolayısıyla...
 5. beşinci baskı dolayısıyla...
 6. insan bedeninden...
 7. melekler
 8. dördüncü baskı için önemli açıklamalar...
 9. din ve bilim
 10. beş duyusuyla tv dalgasını algılamaktan aciz insan!
 11. ışınlardan oluşan evren, varsayım çokluk
 12. ruh nedir
 13. ruhu insani'ye gelince...
 14. insan yapısı ve özellikleri
 15. insan
 16. ruh
 17. beden
 18. cinlerin yapıları ve özellikleri
 19. cin
 20. cin ömrü uzunluğunun bilimsel açıklaması ve çok kısa ömürler
 21. kuran ve hadislere göre cin
 22. ayetlerin açıklaması
 23. cinlerle ilgili bazı hadisler
 24. hadislerden çıkan hükümler
 25. bazı islam düşünürlerinin görüşleri
 26. cinleri inkar eden müslümanların durumu
 27. cinlerin aldatma ve yönetme sistemleri
 28. cinlerin kendilerini tanıtarak iletişim kurmaları
 29. cinlerin farkettirmeden insanları yönetmeleri
 30. ahir zaman mehdi (!) ve isa'sı: ahmed kadyani
 31. mehdi ve mehdilik
 32. mehdiler (!) niçin çoğaldı?
 33. bazı velilerin, mehdi sanılmaları
 34. cinlerin, değişik namlarla insanı yönlerdirmeleri
 35. cinlerin, spiritizma masalıyla insanları yönetmeleri
 36. deccal ve deccallık hakkında
 37. cincilik ve büyücülük
 38. okuma'nın cinler üzerindeki tesiri
 39. reenkarnasyon (tenasuh) aldatmacası
 40. bu ayetlerin açıklamaları
 41. rüyalar
 42. deja vu'ler
 43. ekminezi (ecminesis)
 44. yaşayan kişilerin hatırladıkları eski (!) hayatları
 45. konumuz: uzaylılar!
 46. uzaylılar konusunun bilim adamı mevcut değildir
 47. bu eser hakkında son sözümüz
 48. ek bölüm, uzaylıların içyüzü
 49. gerçekten görüşülüyor mu? kimlerle görüşülüyor?
 50. medyumlar aracılığıyla görüşülen varlıklar kimlerdir? özellikleri nelerdir?
 51. niçin, cin olduklarını saklıyorlar?
 52. kendi açıklamalarına göre cinler
 53. cinlerin en büyük aldatmacası, uzaylılar!
 54. muhammed, allas rasulu değildir!!!
 55. muhammed mustafa, mustafa kemal uzylıdır (cindir)!!!
 56. kıyamet gelmiştir!!!
 57. tanrılar, tanrılar, tanrılar!!! rablar...rablar...rablar!!!
 58. cinleri tanıtan dört önemli özellik
 59. her topluma, inançlarına göre hitap
 60. şeytan, koruyucudur!!!
 61. işte, bir süper şeytanlık örneği
 62. uzaylıların (cinlerin) bedenlenmiş allah'ları!!!
 63. ufo'lar uçan daireler
 64. aldatmaca, aldatmaca; kanarsın!
 65. fikir özgürlüğü olmayan, tartışmanın yasak olduğu hürriyet ortamı!!!
 66. reenkarnasyon - tenasuh! hind felsefesi
 67. ölümün içyüzü
 68. uzaylı çarpıtması
 69. ufo'lardan tebliğler!!!
 70. korunmak için ne yapmalı?
 71. koruyucu dua