Okyanus Ötesinden -3

Ahmed Hulûsi

22 MAYIS 1998

Üstad

-Şu an saat 21.00 . Herkese merhaba...

Öncelikle bana bir sorusu olan var mı?

Soru

-Üstadım "şükretmek" nedir? Teşekkürler.

Üstad

-Bir insanın eline geçen veya içinde bulunduğu hâlden mutluluk duyarak bunun büyük bir nimet olduğu düşüncesini taşıması, onun şükrüdür.

Soru

Kayseri’den .... Hanım’ın sorusu :" Zekâtı verilen şey artıyorsa, sağlığın artması için sağlığın zekâtı nasıl verilir?..

Üstad

-Sağlığın zekâtı, sağlıksızlara yapılan maddi ve mânevî yardımlardır...

Soru

-Olümden önceki iyileşmeyi nasıl izah edebiliriz?...

Üstad

-Sanırım, kişinin veya şuurlu nesnenin üst bilinçte tükenişi farketmesi dolayısıyla, tüm güçlerini toparlayıp son arzularını gerçekleştirme amacına dayanıyor ve bu toparlanma, onun yaşamında kullanmadığı güçlerini ortaya çıkarmasına vesile oluyor... Bu da onun için büyük kazanç elbette!..

Soru

-Hz.Muhammed ismi ile bildiğimiz yapının, Allah İsmiyle İşaret Edilen’in Rasûllüğü HÛ`ya İşaret Edilen’in Rasûllüğü, hangi özelliği ortaya koyuyor?.. Teşekkür ederim Üstadım..

Soru

-İsimler Zikrinde zorlamalar var, neyle alâkalı ve alternatif olarak böyle zamanlarda hangi zikri tavsiye edersiniz?..

Üstad

-Satürnün sert etkisi altında zaman zaman kişilerde sıkıntı olur... Bu sert tesiri hafif almanın yolu, kişinin "Elem neşrahleke sadrek"=500 zikrinden ve “Bâsıt” isminin 1800 kere tekrarlanmasından geçer.

Soru

-“Allah dilediğini kendine seçer” Âyetinin Muferridun`dan tecelli edişinde... Dilediğini kendine seçme işlemi sistemde nasıl oluşturulur? Teşekkürler...

Soru

-Ra’d ,28 ;”İşte onlar, iman edenler ve kalpleri Allah`ı anmakla huzura kavuşanlardır . Dikkat edin, Kalpler ancak Allah`ı anmakla huzura kavuşur”.

Üstadım , Buradaki “Allah`ı anma”dan ne anlamalıyız?..

Üstad

-"ALLAH İsminin İşaret Ettiği mânâ”yı anlamak için yapılan tefekkür , burada zikir olarak anlatılmakta ve bu tefekkürün sonunda erilen gerçek ile imân ehlinin huzur bulacağına işâret edilmektedir..

“İnsanların, idrâka dayanan ilimden mahrum kalıp ezbere dayanan bilgi birikimiyle mukallit olarak yaşamaması”demektir.

Soru

-Özür dileyerek ; bunu sağken gerçekleştirme imkânı olabilir mi?.. Teşekkürler.

Üstad

-Evet... Kişinin herhangi bir şeyi başarma konusundaki "şüphe" ihtiva etmeyen azmi bunu gerçekleştirir...

Nasıl ki, bir kişi suda boğulacakken bulduğu bir dala o anda başka hiç bir şey düşünmeden sadece yakalamayı düşünerek uzanırsa, isteğe böyle uzanmak gerekir!.

Soru

-Zikirle bunu yaptırabilir miyiz?..

Soru

--Üstadım.. Salâvat çekmekten kastedilen mânâ, o kelimelerin tekrarı mı? Eğer değilse Hadis’te geçen günün tümünü salâvatla geçirmekten mânâ ne olabilir?

Üstad

-Salâvat , Allah Rasûlü’nü değerlendirebilmektir!.. Kişiliğini değil, getirdiğini... Yani o da, “OKU” yabilmektir!...

“OKU” mak da, sistemin tümünü okumak demektir...

Şu hususa DIKKAT!...

Kur’ân ‘da, Kitab’ın bir kısmını okumanın yetersiz olduğuna işaret eden uyarılar vardır...

Eğer Kitab’ın tamamını okuyamazsanız, konu hakkında yanlış kanaatlere varırsınız!..

Sistem ise tümüyle bir kitaptır!...

İçinde yaşadığınız sistemin yalnızca köyünüzden bahseden sayfalarını okursanız; yarın başka toplum içine girdiğinizde "ALLAH"ı inkâr noktasına gelir ve artık hayâlinizde yarattığınız "TANRI"nızla başbaşa kalırsınız...

Sizin köyünüzün kuralları, örf âdetleri kitabın bir paragrafı olduğu gibi, diğer sayfalarda da çok daha başka konular işlenmiştir YAZAN tarafından!...

Sizin köyünüzde İMAM NİKÂHI vardır, diğer köyde Sütçü nikâhı!...

Allah Rasûlü’nün nikâhını kim kıymıştı?

“İmam” kime denir; ne anlama gelir; bunu biliyor musunuz?.

Önemli olan İmamın ya da sütçünün nikâh kıyması değildir!... Önemli olan nikâh "kavramı"dır!...

Bu da iki kişinin bir gecelik zevk için değil, uzun süreli birbirinin maddi mânevi sorumluluğunu üstlenmesidir... Bu konuda iki şâhit huzurunda, kişilerin itirafı nikâh akdidir... Kur’an’daki nikâh kavramı budur!... Bunun içinde imama ya da sütçüye ihtiyaç yoktur!...

Kur’ân’da anlatılmak istenenleri çok iyi anlamak gerek...

Yoksa bugünkü taklidî uygulamanın batağında boğulur insan!...

Kur’ân’ın nikâh kavramı ile, toplumsal örfün nikâh kavramlarını birbirine karıştırmamak gerekir...

Sistemi okuyun!...

“Allah Adıyla İşaret Edilen” için senin ne ibadetin bir anlam taşır, ne imanın, ne de nikahın!...

Öyle ise bu konuyu, şartlanmalardan öte, gerçekçi şekilde bir düşünün bakalım!..

Soru

-Üstadım, yukarıdaki anlatımlarınızdan sonra zinâ`yı nasıl değerlendirmeliyiz?..

Üstad

-Zinâ kelimesinin Devletlere ve o devletlerin hukukuna göre anlamı başkadır, Kur’ân ’a göre başka...

Sen hukukçu olarak Medeni Hukuk yönünü bilirsin elbet...

Benim, Sisteme karşı sorumluluklarım ayrıdır; yaşadığım- mensubu olduğum devletin kanunlarına karşı sorumluluğum ayrıdır...

Kişi , içinde yaşadığı toplumun kurallarına uyacaktır, onlar arasında yaşayabilmek için!...

Ölümötesine inanıyorsa, yaşamdaki geçerli sistemi anlayacak ve ona göre kurallarına uyacaktır, bu da ayrı!...

Soru

-Üstadım, sistem açısından zinâ’yı biraz daha açmanız mümkün mü? Teşekkürler.

Üstad

-Zinâ nedir, neye göre?...

Bunu iyice anlayıp, bu anlattığım prensip içindeki yerini düşünün ...

Sistemin insana verdiği üst görev, bedeni benlenmemesi ve yalnızca beden çıkarları için yaşamamasıdır...

Soru

-Taklide boğulmak demişsiniz, ama taklid ehli Cennet’e girebiliyor değil mi ?..

Soru

-Neden iki şâhit , sistem şahit olmuyor mu Üstadım...

Üstad

-Anlaşmazlıkta niye mahkemeye gidiliyor; sistem yetmiyor mu? İnsanlar ne kadar olsa unutkandır... Bir kısım konularda bunun önüne geçmek için asgari iki şâhit önerilmiştir...

Soru

-Üstadım.. OKUmayı bilmiyorum doğru, peki, nasıl OKUyacağım?..

Üstad

-....... benim “Hz. Muhammed Neyi Okudu”, isimli kitabımı okuyabilirsin imkânın varsa alarak, yoksa WEB sayfamızdan...

Vatan sevgisi imandandır”; diyor Allah Rasûlü...

Ne anlıyor OKUmak bilmeyen “ÜMMİ”ler...?

İki sınır arasında kalan toprak sevgisi imandandır!!!...

Peki hangi iki sınır?...

İmandan olan toprak sevgisi mi?...

Hindistan ile Vietnam arasındaki toprak mı?... Yoksa Almanya ile İspanya arasında kalan toprak mı?...

ÖNCE şunu anlayalım;

“Allah Rasûlü” dendi mi, “dediklerini ölümötesi boyuta dönük olarak algılamamız gereken kişi”yi anlayacağız...

Zaten iman neyedir?... Öncelikle Allah`a ve ölümötesi boyuta.

Öyle ise, “iman”, “ölümötesi boyuta” olduğu gibi; “vatan” da insanın ebedî ortamı olan “ölümötesi boyut”tur...

Yani denmek isteniyor ki; ölümötesi boyutu anlayıp, sevmek ve ona hazırlanmak, imandandır!...

Bu demek değildir ki, yaşadığın toprakları sevme!... İnsan topraktan yaratılmıştır, ve bunun gereği olarak toprak yaradılışlı olanlar elbette ki toprağını sevecektir..

Ama Rasûlullah’ın bahsettiği vatan, 7-8 saniye yaşamakta olduğun bu toprak Dünya değil, sonsuz yaşayacağın ölümötesi boyuttur...

Ortada bir kavram kargaşası vardır… Insanlar, kelimeleri orijinal yerine göre değil ; içinde yaşadıkları şartlanmalara göre anladıkları için herşey birbirine karışmaktadır.

Soru

-O toplumda koymuş olduğu kurallar eşliğinde "O"dur bunu da yapan!

Soru

-"İlim öğrenmekte iken ölen talebe şehiddir" Hadisini, "Sistemi OKUma konusunda nasıl değerlendirmeliyiz?.. Teşekkürler..

Üstad

-“İlim öğrenmek” demek, OKUmasını öğrenme çalışmaları demektir... Bilgi ezberlemek değil!.

Soru

-Üstadım, ilmin kaldırılması ne demektir?

Soru

-Bunu sağlıklı iken zikirle gerçekleştirebilir miyiz ? Hiç zikir yapmamış kişiden bahsediyorum. Teşekkürler.

Üstad

-Kişi beyin kapasitesinin getirisini yaşar... Mevcut kapasiteyi arttırmadıkça, bulunduğu hâlin diışında bir şey yaşayabilecegini sanmıyorum...

Soru

-Üstadım... Elimize girene sevinmememiz, elimizden çıkana da üzülmememiz gerekirken, söylediğiniz anlamdaki şükür düşüncesinden imtina etmemiz mi gerekiyor?..

Üstad

-Şükür ayrıdır, elindekine sahiplik düşüncesi ayrıdır...

Soru

-İnsan ve Sırları “ kitabınızda ; ``Şu anda nasıl maddi ya da mânevi yanışlar sözkonusu ise, ölümötesi yaşamda da aynı şekilde yanışlar sözkonusudur!..`` diye bir anlatımınız var. Ölüm ötesindeki yanışlardan kastettiğiniz nedir Üstadım?..

Üstad

-Bu kayıtların aynıyla devam edecek ölümötesi boyutta da... Bundan dolayı yanmalar söz konusu...

Yanmalar, yanlışlar yüzündendir... Yanlışının sonucuyla karşılaşmak “yanmak “ diye târif edilmiştir...

Soru

-Beyin son ana kadar ruha yükleme yaptığına göre, son anda ki şehâdet geçerli olur mu?...

Üstad

-Şâhid olmuşsa, evet!.

Şehâdet, son ana kadar geçerlidir...

Soru

-Belli kişileri rüyada görmek, onlarla sohbet etmek ve bununla birlikte idrâklar oluşması o kişi tarafından biliniyor mu ?

Üstad

-Hayır, ilgisi yoktur...

Soru

-Üstadım, birimin salâvatı ,sistemi okumaksa ; Allah’ın salâvatı sistemi yaratmak mı olur? ...

Üstad

-Evet...

Soru

-A’raf 205: “Rabbini gönülden ve korkarak içinden HAFİF bir sesle sabah akşam an, gâfillerden olma” .

ÜSTADIM, bizim çektiğimiz zikir ile, tanımlanan zikir farklı mı?..

Soru

-Cehennem’i bir arınma merkezi olarak düşünüp gayrı müslimlerin de arındıktan sonra Cennet’e gireceğini söyleyebilir miyiz?

Üstad

-İman ehli olan herkes arındıktan sonra Cennet boyutuna geçecektir. Cehennem, Dünya’dayken imanı olmayana iman kazandıramaz!

Soru

-Üstadım, kıyâmet alâmeti olarak güneşin batıdan doğacak olması, zâhiren de gerçekleşeceğine göre Dünya’nın tersine döneceğini anlayabilir miyiz.?..

Üstad

-Dünya, -bırakın tersine dönmeyi- hızının yüzde onu yavaşlasa, dönmekte olduğu yöne doğru, üzerinde tek canlı mahlûk kalmaz.

Şimdi burada iyi anlamamız gereken bir husus var;

Tüm hayvanlar, karşılarındaki birime bir şeyler almak için yanaşır...

Hayvan, almak için yaratılmış olandır!...

İnsan ise vermek için yaratılmıştır...

İnsan, vermeyi düşünebilir... Herkese, ihtiyacına ve elindekilere göre...

Şimdi ilişkilerimizi düşünelim..

Lûtfen şimdi bir düşünün...

Kaç kişiyle görüşüyorsunuz?...

Bunlardan kaçıyla, ondan bir şeyler almak düşüncesi içinde onlarla görüşüyorsunuz?...

Kaçıyla da, ona elinizdekilerden bir şeyler vermek amacıyla onu arıyor ve görüşüyorsunuz?

İnsan, elindekileri başkalarıyla paylaşmaktan zevk duyarak yaşayandır...

Tüm hayvanlar ise kendine menfaat sağlamak için yaşar...

Soru

-Dost’tan Dosta” kitabınızda 105 nolu paragrafta “İlim Çin’de bile olsa al dediler. 20 dakikalık yol Çinden de mi uzak. “..Acaba açıklayabilir misiniz?

Üstad

-Kitap yazıldığında öyleydim...Şimdi 2 dakikada!..Ayrıca, Çin’den edinilecek çok enteresan ilimler de olabilir...

Evet, başka sorusu olan.. 

Soru

-Üstadım, insansılar için de bu durum geçerli midir?..

Soru

-Fâtiha’yı OKUyanın “AMİN” demesi, yani Tek’lik açısından “AMİN” ne anlama gelir Üstadım?..

Üstad

-OKUduğun Fâtiha’nın anlamının seni algılayan tüm birimler tarafından tasdikini istemektir...

Soru

-Üstadım, Dünya hayatındaki bazı hobilerimiz (müzik,sinema...) âhiret hayatına nasıl yansır? Teşekkürler.

Üstad

-Pek iyi yansıyacağını sanmıyorum ; ama gerçeği gidince göreceğiz...

Soru

-Üstadım, bizim bu çektiğimiz zikirlerin beyin özürlü insanlara ya da ağır ruhsal problemleri olan insanlara faydası olur mu? ..

Üstad

-Bence denenmesinde yarar var... kaybedecek bir şeyi olmadığına göre...

Cevaplar

-Üstadım , faydasını çok izledik .

-Sağolun Üstadım!..

Soru

-Vehmi benliğin birim tarafından oto kontrolu nasıl gerçekleşir ;benliğimiz hangi şartlarda vehmi olmaktan çıkar Üstadım?..

Üstad

-Vehim; sürekli, kişiye doğruyu yanlış- yanlışı doğru gösterip; kişiyi akıl ve ilim yolundan saptırıp hayal dünyasına yöneltmeye çalışır!...

Sistemin gerçekleriyle bağdaşmayan; akla ve ilme ters düşen şeyleri hayâlinizde varsayıyorsanız, vehme tâbisiniz demektir!..

Esasen bu sorunun cevabını anlamak için “İNSAN ve SIRLARI” kitabındaki ruh’un yapısı ile A’yân-ı Sâbite-istidat-kabiliyet bölümünün iyi okunması gerekir...

Beyinde olup biten her şey!...

Soru

-Üstadım, genelde hep Âyetler üzerinden gidiyoruz, Hadislerin önemini de vurgular mısınız biraz…

Üstad

-Hadisler de çok önemli ve yararlıdır ...

Soru

-İnsanlar bir seçim yapmak zorunda olsalar, sizce , hakikatı mı seçmeliler yoksa şeriatı mı ?

Üstad

-Şeriât ve hakikat ayrı iki şey değildir.

Birisi sistemdir, ikincisi ise sistemin uygulanması.

“İslam” kitabıyla “İnsan ve Sırları” nı iyi okuman gerekli...

Soru

-Pozitif ilimlerden öğrendiğimiz bilgiler ruhumuza yükleme yapar mı? Yaparsa faydası var mıdır?... Teşekkürler.

Üstad

-Dünya yaşamı sırasında beyninize giren her şey istisnasız ruhunuza yükleniyor ve kesinlikle bunların sonuçlarını yaşamaktasınız; ve yaşayacaksiniz!.

Soru

-Yaptığımız tüm hareketler eğer geleceğimizi oluşturursa , yazı nasıl önümüze geçer de Cennetlik ameller işlerken Cehennemlik ameller işlemeye başlarız..

Üstad

-Bilgisayarına yüklediğin bir programın, çok sonra devreye girerek hükmünü icra etmesi gibi, genetiğinden gelen bir programın çok sonra açığa çıkması gibi...

Soru

-Hû`ya bağlanan Rasûllük ile ALLAH’a bağlanan Rasûllük arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz..

Üstad

-Birincisi Zâti hakikate işâret etmesi, ikincisi sistemi açıklamasıyla ilgilidir...

Birisi, Hüviyete Rasûllüktür; diğeri Ulûhiyet kemâlâtına Rasûllüktür...

Soru

-Üstadım, kurulan hayâllerin ruha yüklenmesi söz konusu mudur?,..

Soru

-Rüyaların gerçek hayatla ilişkisi nasıldır? Teşekkürler.

Üstad

-Rüyalar , o ana kadar yaşanılanların beyinde semboller şeklinde açığa çıkmasıdır... Bu konuda daha fazla bilgi “Hz.Muhammed Neyi OKUDU” kitabının ek bölümünde ve “Sistemin Seslenişi” kitabında “Görmek” bölümünde vardır...

Soru

-İnsan-ı Kâmil’in gücü herşeye yeter mi? Eğer yeterse ,neden Mehdi, Deccal’i yok edemez?

Üstad

-İnsan-ı Kâmil’ler Zâtı itibariyle o kemâlâta sahip olmasına karşın zuhûrları itibariyle farklı sıfatlardan açığa çıkarlar...Mehdi, belirtildiğine göre, İlim sıfatından zâhir olacağı için, Kudret sıfatından güç alan Deccal’i ortadan kaldıramaz diye düşünüyorum...

Soru

-Kıyâmet alâmetlerinden büyük olanlarının bir çoğunun çıktığı söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Üstad

-Kıyâmetin büyük alâmetlerinden hiç birisi henüz çıkmamıştır... Çıkınca ilki, gerisi de dökülen tesbih taneleri gibi ard arda gelecektir.. Şu ana kadarkiler hep küçük alâmetler sınıfındadır...

Soru

-Üstadım, “kıyâmet yaklaşırken güneş batıdan doğacak ve gündüzler çok uzun olacak “açıklamasını, Dünya’nın dönüşünün yavaşlaması ve zamanla durarak tersine dönmesi gibi algılayabilirmiyiz.?..

Üstad

-Hayır... Bu sembolik anlatımdır... Dünya , milisaniye yavaşlasa üzerinde ayakta nesne kalmaz fizik olarak!.

Gündüzlerin uzamasını ise , gelişen olayların , zamanı bize, “geçmek bilmez” olarak algılatacağı şeklinde düşünebiliriz belki...

Soru

-O halde, ilmin batıdan doğması olarak anlayabilir miyiz?..

Üstad

-Evet öyle düşünüyorum...

*  *  *