Okyanus Ötesinden -2

Ahmed Hulûsi

15 MART 1998

Üstad

-Selâmu aleykum... Hepiniz hoş geldiniz...

Arkadaşların tam olarak girişini bekliyoruz...

Yerküremiz güneşin çevresinde saniyede 30 km hızla dönüyor... Güneş galaksi çevresinde saniyede 220 km. hızla dönüyor... Galaksi, yerel galaksi kümesi çevresinde 50 km hızla dönüyor... Yerel galaksiler kümesi de Virgo(başak) süper kümesi çevresinde (kabaca) saniyede 20 kilometre hızla dönmekte... Dönme bir o zaman başlamış ve hâlâ devam etmede...

Biraz bunu düşünmeye çalışır mısınız?...

Haddini bilmek, ne demektir acaba?...

"İnsanın YERYÜZÜNDE halife olmasının" anlamı üzerinde düşündünüz mü hiç?...

Ya ilmini değerlendir, ya da haddini bil; ne demek ola ki?...

Bütün bunlardan sonra, biraz çelişkilerimden sözedeyim size...

Yazdıklarım, açıkladığım bilgiler, bu kapsamıyla, Dünya`da kimse tarafından açıklanmamıştır!...

Hodri meydan, aksini iddia edene!... Yazsın kitap ve yazdıklarımı çürütsün!...

Burada yazılanlar, Allah’ın bu devir insanına Rahmetinin açığa çıkışıdır!... Rahman’ın rahmetidir bu!...

Dileyen bu pınardan istifade eder; dileyen de yüzünü çevirip gider; ve sonuçlarına da katlanır!...

Tanrısı ile başbaşa yaşar...

"Kıyâmet gününde, <herkes neye tapıyorsa gene onun peşine düşsün!.> fermanının yayılmasıyla birlikte, herkes neye tapıyorsa onun peşinden giderek Cehennem’e yuvarlanır"... Hadisini hatırlayalım...

Tanrınıza tapınıyorsanız, bilin ki, yaşadığınız Cehennem bunun sonucudur...

Tanrıya tapınanın Cehennem’den çıkması mümkün değildir; tanrısına tapınmaya tövbe etmedikçe!...

Geçen sohbette ağırlıklı olarak, "İSİM" kelimesinin anlamı üzerinde durmuştum... İsimle uğraşmayı bırakıp, ismin içeriğine yönelmek zorunludur, taklitten çıkıp, tahkike yönelmek için!...

Bilgi tekrarı taklitten başka bir şey değildir!...

En mükemmel taklitçi hangi hayvandır bilir misiniz?... Maymun mu, papağan mı......

Beni, ezberlediğiniz bilgilerle anlamaya çalışırsanız, bu olanaksızdır!...

Bu bilgileri sıfırdan ele alıp, düşünce dünyanızı yeni baştan oluşturmadıkça asla bir yere varamazsınız!... Gecekondu üstüne gökdelen inşa edemezsiniz!...

Önce SİSTEMİ OKUMAK zorundasınız!...

Sistemi okumadıkça olayı çözemezsiniz!. Ana SİSTEM içinde İNSANIN yerini; fıtrat, istidat, kabiliyet doğrultusunda varlıklar arasında nereye ne kadar erişebileceğini farketmek zorundasınız!...

Düşünen beyin insana verilen en büyük "belâ"dır!...

"En büyük "belâ" Nebi ve Rasûllere, sonra sırasıyla mertebesine göre velilere ve müminlere verilir" yolundaki Hadisi; bir de bu bakışla değerlendirin bakalım...

Acaba; belâ, hastalık-kaza-işsizlik gibi şeyleri mi anlatıyor, ki bunlarla insan tekâmül etsin; yoksa DÜŞÜNMEYE başlayan beyni mi?...

Çok yıllar önce birilerine demiştim... Bu ilimden üstününü bulursanız, bana haber verin, gidip o çeşmenin önüne kova olayım!... Diye...

Ama hâlâ, önüne kova olacağım bir çeşmeyi kimse bana bulamadı!...

Öyle ise; kendi kovamdaki suyla yetinmek zorunda olduğum gerçeği ile yüzyüze idim!... Ve kovamdaki suyu, susuzlarla paylaşmak, fıtrî görevim olduğu için de, bu suyu dileyenlerle paylaşıyorum...

Kimseden bir talebim YOK!...

Ama insanlara şu sorunun da sorulacağını çok iyi biliyorum:

Size yaşadığınız zamanda, bu gerçekleri açıklayan bir kovayı üzerinize boşaltmadık mı?... Niçin o suyu değerlendirmediniz?...

Evet Dostlar...

Şimdi gerçekçi bir biçimde düşünelim...

Tüm çevremiz her an hızla değişirken; biz hâlâ, atalarımızdan, ana-baba-şeyhimizden naklolan eski hikâyelerle yetinip; yeni ufukları değerlendirmeyecek; eski mecâz-sembol anlatımlar gözlüğü ile mi Din’i=Sistem’i ve Rasûlü ve Kur`ân’ı değerlendir(?)meye devam edeceğiz?...

SORUYORUM...

Acaba Türkçem yetersiz de, onun için mi sizlere düşündüklerimi nakledip bir şey hissettiremiyorum; ve bu yüzden de beyninizde devrimler oluşturamıyorum!...

Soru

-Ben hâlâ sorumun cevabını bekliyorum, Kur`ân da neden hep Allah "biz" diye kendinden bahsetmiş, nedir buradaki "biz" den kastedilen ?

Üstad

-Neyse... Bağışlayın; verdim, talkını; yuttum salkımı!... İşte bu da benim çelişkim!... Haddimi bilmezlik edip, yordum kafanızı!...

Cevap

-Subhâneke..

Üstad

Evet , gelelim senin soruna...

Allah İsmiyle İşaret Edilen’in ne olduğunu anlamadan, bu sorunun cevabı çözülemez!... Bu yüzden önce "ALLAH" kitabının 13. baskısını bir defa daha çok iyi okuman lazım...

Zaman göresel!...

Yaşam göresel!...

Yalnızca yaşadığın andan ibaret bir dalgaboyu... İnsan!.

Dostlarım...

Kendimizdeki çelişkileri nasıl çözüp aşabiliriz?... Lûtfen bu konudaki görüşlerinizi ve önerilerinizi yazar mısınız...

Çünkü bu önemli bir sorun gibi geliyor bana...?

Cevaplar

-Bence çelişkilerdeki iki tarafı ayrı ayrı inceleyip çelişki olmaktan çıkarabiliriz..

-Gerçeği idrâk edip, yaşama sokabildiğimiz ölçüde!..

-Çelişiyor gibi gözüken şeylere iman eder geçerim, üzerinde düşünmem, zamanı gelince onlar kendiliğinden zuhur eder... Tabii ne ölçüde olacağına ben karar veremem.

-Önce kendimizdeki çelişkileri fark etmemiz lazım ki çözmek için metod arayalım bence...

-Bahşettiğiniz ilmi yaşantımıza geçirmeye çalışmakla. Mücahedeyi sürdürüp, tahakkuk ve dolayısıyla taklitten tahkike geçişi gerçekleştirmek. Allah nasip etsin .

-GERÇEKÇİ düşünerek... Sistemdeki kendi yerimizi objektif bir biçimde belirleyerek... Rahman’ın rahmetini en büyük bir şans olarak değerlendirerek...

-Kendi varlığımızın ne olduğunu anlayarak .

-Çelişki, tekâmülün göstergesidir. Tekâmül gerçekleştikçe, çelişkinin aldığı isim değişecektir...

-Çelişki, tekâmülün göstergesidir; tekâmül gerçekleştikçe, çelişki gelişecektir..

-Denizler durulmaz, dalgalanmadan!..

-Yaşayarak deneyerek, düşünerek..

-Bence, karşılaştığım bütün problemler, aslında kendimdeki farkında olmadığım çelişkilerden kaynaklanıyor gibi geliyor.. Bunu farketmek, çözmeye yardımcı olur mu bilemiyorum ....

-Bu çelişkilerin bir süreç olduğunu düşünüyorum. Galiba bunu yaşamak kaçınılmaz.

-Paraşütle ilk atlayışa geçecek olanlarin kendini boşluğa bırakmaları zordur !... İlmini bilse de...

-Önce taklidi terk; sonra araştırma; sonra araştırmalarım ve çalışmalarım ile tefekkür..

-Kova’dan üzerimize dökülen rahmeti hayatımıza geçirerek..

-Önce bu çelişkileri farketmek lazım, şayet edebiliyorsak, tefekkür ederek ve kendimizi tanımaya çalışarak aşabiliriz.

-İnsan önceden bildiklerinden dolayı çelişki duyar; ama yeni öğrenenlerde bu çelişki olmaz..

-Önce farkederek, sonra kabullenerek ve daha sonra sabredip tahkik ederek..

-Mekke’deki Kâbe, Hz.Ibrahim’in yaptığı sembolik bina. Esas Allah yapısı Beytullah, insanın içindedir. Önemli bir nokta var...Gerçek Beytullah harâb ise, sembolik Beytullah`i ziyaret ne ifade edecek!!!...

-Yayın doğruluğunu eğriliğinde görebilmek ile.. diye düşünüyorum..

-Çelişkiler, kendimizdeki problemleri ortadan kaldırmak için önemli basamaklardır..

-Sizden öğrendiklerimde bir çelişki aradım,ama bulamadım. Ne çelişkisi? Belki hayata geçirmek zor; o kadar!.

-"Sükût-u hayâl yeniliğin oluştuğunu gösterir.

-Şuurumuzda TEK`i hissetmedikçe çelişkilerden kurtulunabileceğini düşünmüyorum.

-Çelişkiler, zanlardır..

-Hakikatini öğrenerek...

-Çelişkiyle karşılaştığımızda, o çelişkileri aşmış olan insanların bu durumda ne yapacaklarını veya ne yaptıklarını düşünmeye çalışarak.

-Göresel gerçeklere sahip olan birimler mutlak gerçekliğe göre her zaman çelişkidedirler, bunu farketmek mutlak gerçeğe bir adım daha atmaktır.

-Veri tabanındaki bilgilerin kullanılır hâle gelmesi ile...

-Çelişki varsa, mevcut aklımla o çelişkiden kurtulmam mümkün değil; çünkü zaten mevcut aklımla o çelişkiyi görüyorum....

-Çelişkinin varlığını kabul; çözümünün de başlangıcıdır.

Yeniye açık olma durumu biraz da çelişkilerin varlığından ve onu yok etmek için harcanan çabalardan doğar..

-Vehmi benliğimizi kovanızdaki suda eriterek kurtulabileceğimize inanıyoruz Üstadım...

-Çelişkiye dışardan bakabilmek, onu çözmeye yardımcı olur kanaatindeyim..

-Çelişkiler kişinin yetersizliğini fark etmesine bir vesiledir. Kişi eğer bunu anlayabilirse eksikliklerini giderme tavrı içerisine girmelidir.

-Çelişki bence iyi birşey!. Beş duyumla yaşıyorum ve bunun dışına çıkabilmem için çelişkiler yaşamak benim hayrıma olur, yoksa taklitten öteye geçemem diye düşünüyorum.

-Terkibiyet gereği senaryonun bir bölümü... “her an yeni bir şandadır” hükmünce çelişkilerde olmaktadır, olacaktır... Şuurda TEK`i idrak ederek çelişkilerin mağfiret yollu seyri hazımlı bir şekilde gerçekleşebilir..

-Olanı, olduğu gibi kabul edememektir, çelişki.

-Algıladığını, doğru algıladığını sanmak, çelişkiyi meydana getirir...

-Benim düşündüklerim (Sırat-ı Mustakîm’im) hakikatla uyuşmuyorsa (sistemle), çelişkiler doğar.... Çelişki benliktendir.

Soru

-Benlikte olanlar, her zaman çelişkide midir ?

Üstad

-Yukarıda seni hesaba çekecek bir tanrının olmadığı boyuta; dünyadan hiç bir şey götürmeden a`mâ olarak gitmek mi güzeldir; yoksa dünyada bırakıp da gideceklerini biraz ikinci plâna bırakarak; gözünü gerçeklere açıp, perden kalkmış olarak o boyuta intikal etmek mi?...

Yaptığın iyilikler ve kazandığın sevaplarla "Bühl" Cenneti’nde yer almak yeterli oluyor mu sizlere?...

Şu dünyada AHMAKlarla -anlamadığını bile anlayamayanlarla- yaşamak, ne kadar mutlu ediyor ki sizi, ölümötesinde bile onlarla olmayı kabullenebiliyorsunuz?

Dünyadan ayrılıp yaşantısına gitmek tüm mutluluk umudumuz; ama, o Cennet’in buradan yapılan çalışmalar sonunda şekilleneceğini ve oluşacağını hâlâ anlamadık mı?...

Ahmaklar Cennetinden kurtulup, İrfan Cenneti’nde yer almanın yolunun “ALLAH İsmiyle İşaret Edilen”in kendinde açığa çıkmasını oluşturamadıkça...

ALLAH İsmiyle İşaret Edilen’de, kendini bulamadıkça; bir diğer deyişle...

Allah bakışıyla mevcûdata bakamadıkça çelişkiler bitmez, diyebilir miyiz?...

Cevaplar

-Diyebiliriz..

-Sen yoksun, ki... ilk çelişki... sen varsan çelişkidesin!... çelişki aranıyor!!!!

Soru

-Üstadım bir sorum var. Arkadaşımın sorusu...

Zikrini yaptığımız Esmâları teyp kasetlerine adedince yüklesek ve bunları çalışırken, başka işler ile meşgul olurken hatta uyurken dinlersek, bilince zikirleri yüklemiş olur muyuz? Eğer bu mümkünse bunları hızlı devirde dinlesek, bilinç kendi içinde bunun çözümünü yapıp yüklemeyi kaydetmiş olur mu?

Zikretmiş sayılır mıyız ?

Üstad

Zikirde esas olan, beynin kendi içinde bu dalgasal faaliyeti tekrar ederek, yeni hücre gruplarını o dalga boyu istikametinde programlamasıdır...

Dinlemek , açılmış kadarıyla olan olanda değerlendirilir. Bizâtihi tekrar zorunludur.

Beyin kullanılır kapasitesinin istenen istikamette geliştirilmesinin bildiğim kadarıyla tek yolu budur... Bunu değerlendiren sonucunu alır, değerlendirmeyen de YAYA KALIR!...

Sizleri çok uykusuz bıraktım... Özür dilerim... Herkese iyi geceler...

*  *  *