Okyanus Ötesinden -1

Ahmed Hulûsi

11 ŞUBAT 1998

-Teşekkür ederim...

Soru

-Rasûlllah Efendimiz , sınırlı sayıdaki zevâta sistemi gerçek olarak anlatmış!...

Diğerlerine ise reddedemeyecekleri şekilde sembollerle anlatmış.

Bu sembollerin gerçeğini öğrendikçe, insanın hayret etmemesi mümkün değil.

Zaten, yazmış olduğunuz kitaplardaki bilgiye dört elle sarılmamızın nedeni de buradan kaynaklanmaktadır.

Sembollere takılıp kalmak, gerçeği araştırmamak, taklit ehlinin davranışıdır...

İnsanın şu andaki şuuru ile diri diri toprağa gireceğini öğrendikten sonra, hâlâ tahkike ermek için gayret sarfetmemesi çok büyük kayıptır diye düşünüyorum...

Soru

-Uyuşturucunun da tesir edemediği bir noktaya çok çabuk gelinip, ondan sonra ne olacağını hayâl edemediğimizde ne olacak Üstadım?...

Üstad

-Çokları onu yaşamıyorlar mı ...?...

Hastanelerde görmüyor musun?... Sanırım Dr. ...., sistemin ve yaşamın gerçekleriyle bizden çok daha fazla yüzyüze ve içiçe!...

Soru

-ÜSTADIM... Bu kıymetli ve de kıymetine binâen hazine olan sözlerinizle bizlerin halini çok güzel tasvir ettiniz... inşâallah bu ayna bizlerin uyanmasına vesile olur...

-Şu anda hissettiklerimiz devam edemez mi?..

Üstad

-Bu acı gerçeğim ortada iken, hâlâ aklım dünyada bırakıp gideceğim ve bir daha da hiç beraber olmayacağım şeylerle uğraşıp duruyor.... Ve ben bu gerçeğe rağmen hâlâ kendimi AKILLI kabul etmekle avunup duruyorum!...

Aslında yapılacak iş... User Sami has left chat!... gibi bir şey....

User AHH has left the chat!...

SAVE BUFFER !...

Cevap

-User Honeywell has left the koza!.

-ALLAH bizlere, sizin hâlinizle yaşamayı her boyutunda nasip etsin!.

*  *  *