Okyanus Ötesinden -1

Ahmed Hulûsi

30 OCAK 1998

Soru

-Üstadım, zikir nedeniyle yeterince kitap okuyamıyoruz. Zikir ve kitap okumayı beraber yaptığımız zamanda zikrin faydasının azalacağı endişesini taşıyoruz.Bu konuda ne tavsiye edersiniz?

Üstad

-Bir yandan zikir, bir yandan kitap elbetteki olur.. Zikir yaparken araba kullanmıyor musunuz? Aynı şey!...

Soru

-Şuarâ-28`de ``Doğunun ve batının Rabbi..

`` Rahman 17`de "`İki doğunun ve iki batının Rabbi".. ve

Meâric 40`da "Doğuların ve batıların Rabbi`` tanımlamalarındaki "DOĞU ve BATI" tâbirleriyle neye işaret edilmektedir?

Üstad

-Doğu ile enfüs, batı ile de âfâk kastediliyor benim anladığım kadarıyla.... Bir diğer mânâsıyla da yaşadığımız âlem ile ölümötesi boyutun enfüs ve âfâklarına da işaret edilmiştir...

Soru

-Neden "Lâ ilâhe illallah" denir de; "Lâ ilâhe iller rahman" veya "La ilahe iler rahim" denmez.?

Üstad

-Rahman veya Rahim ismi, belli sıfatlara işaret eden isimdir... Oysa "ALLAH" ismi, orijin varlığa işaret eden isimdir...

Benim pek çok vasfımdan, sıfatımdan birine işaret eden isim ile, bana işâret eden arasındaki fark neyse, "Allah" ile "Rahim" arasındaki fark da, sanki öyle gibidir...

Soru

-Kadir anı fiziksel bir oluşum mudur? Yani Şiron, Jüpiter Venüs gibi.. gezegenlerin yer ile belli açılar altındaki konumuyla ilgili olabilir mi?

Üstad

-Fiziksel bir oluşum değildir... Melekî boyuttan bir tenezzülâttır!..

Soru

-Hafıza, bellek dalgaları şeklinde ruha kaydediliyorsa, ruh beden terkedildiğinde durum ne olacak?

Üstad

-Hafızadaki bilgiler ruhun beyin tarafından üretilişi anından itibaren otomatik olarak ruhun bünyesinde oluşturulduğu için, ruh bedenden oluşacak olan nur bedene de gene otomatik olarak dönüşür...

Soru

-Yani ruhu olmayanın hafızası olmaz mı?

Üstad

-Ruhu olanın hafızası vardır; fakat her hafızası olanın ruhu yoktur... Yani ölümötesi yaşamını sağlayacak olan beyin üretimi kişilik ruhu, demek istiyorum...Unutmayın ki, genetik hafıza başka şeydir; ruh hafızası başka şeydir.

Soru

-Hafızası olup ta ruhu olmayan hangi varlıklardır?Teşekkürler .

Üstad

-Hayvanlar ve diğer canlılar...

Soru

-Orijin varlığa işaret eden “Allah” ismini harf harf açar mısınız.?..

Üstad

-Sorunun cevabı; Abdulkerim Ceyli`nin "İnsan-ı Kâmil" Kitabında var....

Soru

-Meleki boyuttan tenezzülât, "an" ile kayıtlı mıdır ?

Üstad

-Meleki boyuttan tenezzülât, o şuurun dilediği kadar bir süreçtir...

Soru

-ÜSTADIM!... Meleği tanımadan kendi hakikatını tanımak, idrak etmek, ALLAH`ı kavramak mümkün değil, buyuruluyor... Melek boyutunu tanımak ne demektir?..

Üstad

-Kendini önce beden olarak tanırsın... Sonra idrâk edersin veya taklîden kabul edersin ki bir de ruhun varmış.... bu derinliğine giden bir görüş keskinliğine yol açar; “basiret” de denir...

Bunun da ötesine geçebilirse idrâkın... Tüm varlığın (elbette ben dediğin de buna dahil) asıl kökeni melekî boyutmuş; bunu farkedersin...

Bu boyutu farketmeden, anlamadan, idrak etmeden, hissetmeden kendi hakikatını kavraman, hissetmen de kesinlikle mümkün değildir!... hele ki ötesine geçmek!...

Bu gerçekleşmeden, ötesinden sözetmek, ancak lâf salatası olur!... Yani, taklîden yapılan konuşmalar!...

Soru

-Ehlibeyt, Kur’ân ‘a tamamen ayna olma vasfını taşıyor mu?..

Üstad

-Ehli beyt, fıtratları kadarıyla Kur’ân ‘dan aksettirirler...

Soru

-Herhangi bir şeyi değerlendirme, beyindeki genetik özelliklerin ve astrolojik etkilerin tesiri ile şekil alır. Bu boyut yaşadığımız düzeyi oluşturur. Âhiret hayatında aynı astrolojik etkiler devam edeceğine, ruhta da Dünya üzerinde mevcut genetik kayıt olduğuna göre, âhiret boyutunda başkalaşım yavaşlatılmış bir şekilde mi olacaktır. Belirtildiği gibi Dünya hayatında ki değerler âhiret yaşantısında hükmünü yitirmektedir...

Üstad

-Evet!...

Soru

-Efendimizin halifelerinin her hutbesinin farz oluşunun altında yatan espri neye dayanmaktadır.?..

Üstad

-Soruyu daha aç ...

Soru

-Halifelerin Cuma namazında yaptığı hutbeyi kastediyorum..

Üstad

-Cemaatin, yöneticisinden haberdar olması ve onu dinlemelerinin farziyetine işaret eder... Bu dediğim, şeriattaki farziyet anlamında değil, gereklilik anlamındadır.

Soru

-Kur’ân ‘ın Mekke`de ve Medine`de yani iki ayrı şehir de nâzil oluşunun ayrı bir hikmeti mevcut mudur?..

Üstad

-Kur’ân; yerleşim alanına değil, kişiye nâzil olmuştur!...

O Zât nerede ise oraya nâzil olur...

Mekke’nin fazileti bulunduğu yerden; Medine’nin fazileti orada bulunan kişiden ileri gelir!...

"Şerefil mekân bilmekin" uyarısını hatırlayalım Hz. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in...

Soru

-Bir Hadiste bazı Nebî ve Rasûl’lerin yanlarındaki hayvanları, Efendimiz’in de devesini Cennet’e götüreceği belirtiliyor. Hayvanlar ölüm ötesi yaşamda ruhunu üretemediğine göre bu Hadisi nasıl anlamalıyız?..

Üstad

-Dün bir soru sormuştum kapatmadan evvel bu cevap onunla ilgilidir... şimdilik erteleyelim..

Soru

"Ebrar`ın güzellikleri mukarreblerin kusurlarıdır" hükmünü açar mısınız?

Üstad

-Taklit ehlinin yaptığı davranışlar ve düşünceler, tahkik ehlinin bakış açısı içinde büyük noksanlıklar ihtiva eder... anlamındadır herhalde...

Soru

-Üstadım .Allah razı olsun.. derken kendimizin razı olduğunu mu ifade etmiş oluyoruz?..

Üstad

-Hakikatının gereğinin senden açığa çıkmasını niyaz ederim, beni memnun kıldığın için... gibilerindendir, bu idrâkla söylenmişse... Âdetten denmişse; tanrıya dönük; “Allah şirk koşanın hiç bir ibadetini kabul etmez” Âyetini hatırlamak gerekir...

Soru

-Nuh suresi /26,27. Âyetlerde “Rabbim yeryüzünde kâfirlerden kimse bırakma... bırakırsan onlar "kâfir" ve fâcir evlatlar doğururlar".. deniyor. Burada vurgulanan "küfür" hâlinin kalıtsallığı ise bu ne düzeyde geçerlidir?

Üstad

-"Küfür" kalıtsallığını değiştirecek bir melekî müdahele olmadığı sürece...

Soru

-Bir Hadis’te Efendimiz, “Ümmetimin ihtilâfı rahmettir..” demektedir. İhtilâfın rahmet oluşu ne demektir?

-Hz. Musa’nın ümmetini oniki fırkaya, Efendimiz’in ümmetini yetmişiki fırkaya ayırması ile bir bağlantısı var mıdır?..

Üstad

-Hayır ... Ayrı konulardır...

Birincide bahsedilen ihtilâf, araştırmayı teşvik anlamında kullanılmıştır...

İkincide ise, işin hakikatından sapmalar anlamında...

Bayram gecesi sizleri daha fazla tutmayayım... Katılanlara teşekkürler ve iyi geceler....

*  *  *