Okyanus Ötesinden -1

Ahmed Hulûsi

16 OCAK 1998

Soru

-Rasûlullah A.S`ın “size iki emânet bırakıyorum.. Kur’ân , ehlibeyt...” demiştir buradaki "ehlibeyt"ten ne anlamalıyız?

Üstad

-"Ehlibeyt"; Hazreti Rasûlullah’ın zâhirde sulbünden gelenlerdir... Bâtın mânâsı itibariyle ise, Verâseti Muhammediyi devam ettiren ehlullahtır..

Onlar bâtıni mânâdaki hâne halkıdır!... Ehlullah, diyorum, dikkat edin “Ehlir Rab” değil!..

Soru

-Bu ehlullah aynı zamanda zâhirde Rasûlullah`ın sülbünden gelenler midir?

Üstad

-Zâhiren çoğunluğu öyledir; ama istisnalar da vardır...

Esasen ancak o genetik taban o kemâlâtı getiriyor...

Genetik veri tabanı, velayette yüksek kemâlâtlar için çok önemli...

Soru

-Namazda tahiyyattan sonra okuduğumuz Salli ve Barik’te İbrahim A.S zikrediliyor.. Hikmeti nedir?

-Üstadımın cevabı şuydu: İbrahim A.S; insanları tanrı kavramından kurtarmak için gerekli açıklamaları yapan ilk Nebidir... Tevhidin de babası..

*  *  *