Okyanus Ötesinden -1

Ahmed Hulûsi

9 OCAK 1998

Üstad

-Cennet’e giden herkes orada Dünya’da edindiği kapasite kadarıyla yaşayacak, demiştik.. Eğer kişi dünyada iken bazı gerçekleri farkedememiş ise; ya da anladığını sanmış fakat gerçekten anlamamış ise; bu takdirde Cennet’te zaten onun araştırmasına girmiyecektir... Bu yüzdendir ki, dünya yaşamı içinde bir kısım gerçekleri anlamamış insanların Cennet’te onları farketmesi diye bir şey sözkonusu değildir.

Soru

-Selâmun Aleykum Üstadım. Yılbaşı ile Ramazan ayının aynı zamana denk gelmesi 99 senede bir oluyormuş. Bu olay dünyamızı etkiledi mi?

Üstad

-Hiç bir ilgisi yok!..

Soru

-Üstadım, "Dua ve Zikir"de Vâkıa Sûresinde 11.Âyet "Onlar mukarreblerdir.." deniyor ve ardından da "çoğunluğu öncekilerden bir kısmı da sonrakilerdendir" deniyor... burada önceki ve sonrakilerle anlatılmak istenen nedir?

Üstad

-Anladığım kadarıyla... Evvelkilerden murad, geçmişteki nesillerdir... Bir kısmı da bu nesildir..

Soru

-“Geçmiş nesil..” derken, neyi kastediyorsunuz Üstadım?...

Üstad

-Âdem’den önceki nesiller!.

Soru

-Ancak, Abdülkerim Ceyli, Abdülkâdir Geylâni ve İmam Mehdî.. gibi zâtların yer aldığı ve zirve noktaya varılan Âdem’den sonraki nesillerde mukarreblerin daha fazla yer alması gerekmez mi?

Üstad

-Öncekilerden; kaç bin ASIRDA ne kadar insan yaşadığından, kimlerin gelip geçtiğinden haberimiz var mı?... Dünyada insan 100 milyon senedir var... Ve o insanlık içinde kaç defa zirveye çıkıldı?... 100 milyon sene yanında 1400 senenin yeri ne?..

Ayrıca saydığın hakikati anlamış kaç kişi var yeryüzünde?.. Evliya dediklerinin, öyle sandıklarımızın acaba kaçta kaçı kozasının tanrısından kurtulup Allah nazarıyla âlemleri seyreden olabilmiş?..

Soru

-Şu anda yanımızda olan arkadaşımızın eşinin ve annesinin selamları var. Bu sene İnşâallah Hac`ca niyetlendiler. Tavsiyelerinizi soruyorlar. Allah RAZI olsun!.. diyorlar.

Üstad

-Allah haclarını kolaylaştırsın; nimetlerine erdirsin...

Soru

-Vâkıa süresi 61.Âyette "Sizi benzerlerinizle değiştirmeye(bedeniniz) ve yeni bir yapıya kavuşturmaya kâdiriz." denilmektedir. Bunun kopyalamakla da bağlantısı kurulabilir mi?

Üstad

-Hayır!.. Âyette anlatılan, ölümötesi yaşamla alâkalı... Kopyalama sadece şekildir.. Âyet ise bedenin benzeri olan ruhsal bedene işaret etmektedir.

Soru

-Üstadım!.. Yâsin /12.âyette; " ...... İmamı Mübin’de İHSÂ ettik" deniyor , İhsâ `nın İnzal ile olan farkı nedir?

Üstad

-Bilmek ile uygulamak arasındaki fark gibi... Bilmek şuurdadır... Uygulamak Ef`âl Âlemi’ndedir.. İhsa, ilimledir... İnzâl, zuhurdur..

Soru

-Âdem’den önceki nesillerde İnsan-ı Kâmil veya İnsan-ı Kâmil mertebesinde olan birimler mevcut muydu?

-İnsan-ı Kâmil`ler kaç mertebe üzerinedir?.. Aralarında nasıl ve ne kadarlık mertebe farkı vardır?..

Bu tefriki İbni Arabi’nin kitabında görmüştüm ....

Üstad

-Evet..?

Soru

-Sorum : İnsan-ı Kâmil var mı idi?

Üstad

-Benim kendi yaşadığım devirden haberim yok; sen bana Âdem öncesi nesillerden soruyorsun!!!...

Soru

-Ramazan ayı ve Kadir gecelerindeki Rahmet`in doğum anındaki etkileri bildiğimiz astrolojik etkileri değiştirir mi?

Üstad

-Değiştirmez, bildiğim kadarıyla..

Hoşça kalın... İyi geceler!...

*  *  *