Okyanus Ötesinden -1

Ahmed Hulûsi

OCAK AYI SOHBETLERİ

Soru

-Üstadım, geçen Cuma Ahmed Kayhan Dede’de; (Merhum) dedeye gelenlerden bazıları, Türkiye’deki karışıklıkların giderilmesi için Câmilerde cemaatle kılınan namazlardan sonra Salâten Tüncina ve Âyetel Kürsî okunması konusunda Diyanet`e dilekçe verildiği ve Nuri Yılmaz`a bu konunun bizzat iletildiği söylendi.

Üstad

-Bana göre okuyanların kendileri dışında hiç bir faydası olmaz! Çünkü takdirdekiler yerine gelecek...

Soru

-Mi’râc ‘ta Âdem A.S’ın ilk yaratıldığı gibi olduğundan bahsediliyor. Bu ne anlama geliyor?

Üstad

-Âdem, ilk yaratılışı itibariyle bildiğiniz gibi Cennet’te yaradılmıştı... Yaradılışındaki orijinal haliyle... Yani kendini madde olarak, beden olarak hissetmeksizin, ”Halife” olarak demektir bunun anlamı, anladığım kadarıyla...

Soru

-Â`raf sûresi (46): Â`raf üzerinde her iki tarafı (Cennet ve Cehennem’i) sîmâlarından tanır bir takım adamlar (erler) vardır... Buradaki erlerden kimler kastediliyor Üstadım?

Üstad

-Allah nazarıyla, âlemleri ve insanları seyreden RİCÂLULLAH!

Soru

-Üstadım burada .... ve .... da var. .... Ricâlullah`ın ne olduğunu merak ediyor.

Üstad

-Allah’ı iyi tanımış olan kişilere verilen isimdir RİCÂLULLAH!...

Soru

-Ricâlullah`ın bulunduğu mertebeyi Cennet`in hiçbir boyutu olarak düşünemez miyiz Üstadım?

Üstad

-Cennet’in dışında başka bir boyut yok ki! Siz hâlâ Cennet’i bir mekân olarak düşünüyorsunuz!...Halbuki Cennet mekân değil, yaşam boyutudur!... Bunu çok iyi anlamaya çalışın!.

Cehennem bir mekândır!..Fakat Cennet ise bir yaşam boyutudur...Orada kişi kendi gelişme seviyesine göre oluşan bir boyutun sonucunu yaşar!.. anlatabildim mi?

Soru

-Yani kişiye özel bir boyut mudur Üstadım?...

Üstad

-Genel bir alanda, kişiye özel boyuttur!..

Soru

-Cehennem’in oldukça düşük bır enerji boyutuna yakın bir kavram olduğunu düşünmekteydim Yani Cennet ve Cehennem aynı boyutun farklı mertebeleri diye düşünüyordum; konuyu biraz daha açabilir misiniz,Üstadım?..

Üstad

-Cehennem güneşin manyetik çekim alanı içinde kalan ruhların toplu olarak yaşadıkları ortamdır... Orada herkes birbirini görür.. Ancak herkesin azâbı farklıdır...

Meselâ iki insan yanyanadır... Biri şiddetli diş sancısı içindedir; diğeri ise kanser acısı... Her ikisi de farklı azap içindedir... Ne var ki birbirlerinin çektiği azabın ne olduğundan haberdar değillerdir... Cehennem’de de böyle!

Cennet ise galaktik genişliğe yayılmış NUR bedenli insanların dünyada edindikleri gelişmeye göre, bâtınlarında keşfettikleri özelliklere göre, kendi boyutlarında yaşamalarıdır.... Cennet yaşamı ile Cehennem yaşamını karşılaştırmak asla mümkün değildir!..

Cehennem’dekiler oranın şartlarına göre yoğunlaşıp bir tür maddeleşmiş bedenlerle yaşamlarına sonsuza dek devam ederken... Cennet ortamına geçmiş olanlar, NUR bedenle ve edindikleri özellik kadarıyla zaman ve mekân kaydının dışında yaşarlar!..

Soru

-Cennet’te farklı boyutlar birbirlerini hissedebilir mi?

Üstad

-Cennet’te farklı boyutlar yoktur!... Farklı, boyutLARINDA yaşayan insanlar vardır!

Soru

-Farklı boyutlarda yaşayan Cennet ehlinden alt boyuttaki, üsttekini görebilir mi?

Üstad

-Alt boyuttakinin üst boyuttakini görmesinden murad şudur;

meselâ: senin benim iç dünyamı görüp hissedebilmen... Bu durum Dünya yaşamında ne kadar mümkün ise, Cennet yaşamında da o kadar mümkündür!

Dünyanın madde kavramı başkadır .. Âhiret’in başka! Rüyada da bir tür o ortamın madde bedeniyle yaşıyorsun... Esas olarak iki tür yaşam vardır... Bir mücerret=soyut yaşam; bir de bedenli yaşam... Bedenli yaşamın bir şekli ve görüntüsü vardır.... Mâhiyeti ne olursa olsun!.. Bedensiz yani mücerret=soyut yaşamda ise algılanacak bir şekil ve görüntü yoktur!.Şuûr yaşamıdır!.

Soru

-Cehennem’de herkesin azâbı birbirinden farklıdır. Fakat "Orada herkes birbirini görür.." den kastınız nedir anlayamadık Üstadım?

Üstad

-Dünyada nasıl insanlar birbirlerini görüyorlarsa, orada da herkes birbirini görür...

Soru

-Avam için, hayâl ettiği cennet boyutu, alt boyuttaki yaşantıda da hayâl dahi olsa mekân ve sûretler yok mudur?

Üstad

-Vardır! Ayrıca üsttekiler de Allah’ın kudretiyle bunu oluşturup gereğini yaşarlar...

Soru

-Cennet’te de azap var mıdır? Vuslata erip de dîdarı müşâhede edememenin azâbı?

Üstad

-Cennet’te azap yoktur!.. Herkes elindekinin en iyi olduğunu düşünüp, daha üstününden de haberi olmayacağı için hiç bir Cennet ehli azap duymaz!..

*  *  *