Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 150

İnsan beynindeki “düşünce” fonksiyonunun farkında olmadan gelip geçen milyarlar…

“Biz size misâllerle” anlattık dendiği hâlde “KURÂN”da; anlatılanların çoğunun misâl olduğunu anlayamayanların her biri gidiyor, hayâl dünyasından yeni bir hayâl dünyasına; muhtemelen cehennemine!

Zirâ dünyadaki yaşamında ateşi sönmemiş!. Elbette yanında götürüyor, cehennemini oluşturan veri tabanını!

Alevler, içinden sarıyor onu!

Hanîf” olan, ateşin içine atıldığında, alevler kuşatsa da yanmaz; ateş soğur, makamı gülistan olur Allah emriyle!.

Ahmaksa, gülistanda yanar alev alev, veri tabanından gelen ateşle!. Nereye gitse kurtulamaz cehenneminden, içinden yükselen alevlerden dolayı.

Gündüzünü zulmet eyleyen, beynini kemirip tüketen fikirlerin yangınının, cehennem ateşi olduğunu; alevlerinin beyninden yayılıp tüm bedenini ve çevresini sardığını fark edemez!.

Burada okuduğu 41 “Yâsin”ler onun yangınını söndürmezken...

Burada “OKU”yamadan çektiği “Lâ havle…” onu ateşten kurtaramazken...

Burada “evliyaullah”dan kendisine ulaşan şefâati tepip, onun şefaatiyle cehennemiNden çıkmayı reddederken…

Sanır ki oraya gittiğinde, arkasından gelecek dualar, âyetler kendisini ateşten kurtaracak; koluna girecek(!) bir “veli” onu ateşten çıkartacak!!!.

“OKU”yamadıkların yüzünden burada ateşten çıkamıyor, elinle yaptıkların yüzünden cehennemiNde yanmaya devam ediyorsan…

Burada ilim yollu gelmiş şefâati tepiyorsan; burada, sahip olduklarını sandıkların, hırsın, tamahın yüzünden yanıyor; onların kaygısını çekiyor, para-mal ya da diğer sahip olduklarını sanmanın getireceği yeni ateşleri fark edemiyorsan; koyuver gitsin!…

Yanmana devam et ahmaklar gibi; “elle gelen düğün bayram”; diyerekten.

Bekle ki, bugünkünün kesintisiz devamı olan kâbir cehenneminde, arkandan gelecek paralı “Kurân”, senin ateşini söndürecek; bugün reddettiğin “veli”lerin “Rasul”lerin şefaati seni yarın cehennemden çıkartacak!!!.

“Ham hayâl” derler buna!.

Sürüden biri daha gitti”, diyecekler ardından!…. “İman”sız!.

Sen hâlâ yaktığın ateşlerin pazarlığını yapadur!… O ateşler birgün seni yakmayacakmış gibi….