Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 147

Eğer, “ALLAH”a iman ediyorsanız, hiç bir yakınınıza inanıp güvenmeyin. Zira, “Allah” bu!… Dilediğini yapar, “kalplerin tasarrufu her an onun elindedir”; ve her an, her şey olabilir!.

“Allah” asla hiç bir şeyle kayıt altına girmez ve sınırlanmaz!.

“Allah” bizim sınırlarımızı bildirir; ama kendisi her türlü sınırlamadan, kalıptan, şekilden ve değerlendirmeden beridir!.

Gerçekten, yaşamınızda “yalnız” olduğunuzu idrak etmeye çalışın!.

“Süreli-sınırlı” beraberlikler, asla gerçekte “yalnız” olduğunuz hakikatini; “yalnız” geçeceğiniz öte boyutu; ve veri tabanınıza göre oradaki “yalnız”lık yaşamınızı size unutturmasın!.

Her an, her şeye hazırlıklı olun; “Allah dilediğini yapar” korunmasıyla!.

Dünya yaşamındaki geçici çokluk ve beraberlik yanılgısı sizi aldatmasın!.

Kişi veri tabanındaki sevdiğiyle beraber olacaktır âhırette; ama kendi şartları içinde, veri tabanı kapasitesi kadarıyla!.

Kendinizi gerçeklere göre hazırlamazsanız yarına; bilin ki, yalnızca kendi ellerinizle (beyninizle) yaptıklarınızın sonuçlarını yaşayacaksınız; ve asla “Allah” size zulmetmiş olmayacak!.