Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 122

Din afyondur” demiş gördüğü dine, algılaması ve değerlendirmesi kıt biri!…

Acaba böyle mi?

İnsanoğlu çok büyük çoğunlukla hayâl dünyasında yaşar; buna karşın kendisini gerçekler dünyasında yaşıyor sanır!

Her şeyi hayâl dünyasında değerlendirir önceki hayallerinin oluşturduğu veri tabanıyla.

Somut nesneleri dahi hayâl dünyasında değerlendiren insanın, sembol ve mecazlarla anlatılanı gerçekçi bir biçimde deşifre etmesi ve değerlendirmesi ise oldukça zor bir iştir.

Oysa, “DİN REALİTEDİR”!

Ne var ki, bu realiteyi, insanların anlayışına kolaylaşsın diye, mecâz ve sembollerle anlatan Kurân, anlayışı kıtlar tarafından değerlendirilememiştir!.

Çünkü onlar, önce, bu sembol ve mecâzları, işaret edilen orijinal gerçeklik sanarak; hayâl dünyalarında, işaret edilen realiteden tamamıyla farklı bir yapı oluşturmuşlar; sonra da kendi imalâtları olan hayâllerindeki bu yapıyı inkâr için gerekçeler icat etmişlerdir.

Böylece, “DİN” değil, insanoğlunun hayâli “AFYON” olmuştur!.

İçinde yaşadığımız evrensel SİSTEM ve DÜZEN ile onu yaratan kuvveyi açıklamakta olan “DİN”, “GERÇEĞİN ta kendisidir!…

AHMAKLAR, mecâz ve sembollerden oluşmuş hayâl dünyalarının esâretinden kendilerini kurtaramadıkları için, “din afyondur” demişlerdir; ki bu sözleriyle de, gerçekte, “DİN”i değil, kendi hayâl dünyalarını tanımlamaktadırlar!