Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 103

“Allah” adıyla işaret edilen evrenlerin yaratıcısı indinde, “din” İslâm’dır!.

İslâm’ı akıllı insan değerlendirebilir!.

Ahmaklar ise, anlayışsız oldukları için, “İslâm”a karşı çıkarlar ve düşmanlık ederler!.

“İslâm”, evrensel (gerçek anlamıyla) bir sistemdir ki; “doğa kanunları” denilen tüm kanunlar dahi bu sistemin bir parçasıdır!.

Gökte, ötede bir tanrıya tapınma kavramının yanlış ve geçersiz olduğunu vurgulayan ve insanlığı bu yolda uyaran Allah Rasulü; ne bildirmişse doğrudur, kesindir ve içinde yaşanılan sistemin mekânizması gereğidir!

Kim, Allah Rasûlü`nün dediklerini değerlendirirse, kendisi kazançlı çıkar ebeden!

Kim, Allah Rasûlü`nün dediklerini değerlendirmezse, kendisi kaybetmiş olur ebeden!.

Zirâ, Allah Rasûlü, insanlara, bir tanrının gözüne hoş görünmeleri için değil; özlerindeki, hakikatleri olan “Allah” adıyla işaret edilene ermeleri; içinde yaşadıkları sistemi değerlendirerek ebedi huzur ve saadete ermeleri için bildirimde bulunmuştur.

İslâm’ı değerlendirmek ya da değerlendirmemek sistemdeki bir mekânizmayı değerlendirip kullanmamaktır!

Ahmaklar ise, deve iğne deliğinden geçmedikçe bunu anlayamayacaklardır!.

Not: “İslâm”, 1400 yıllık yorumlar bütünü değil; Allah Rasûlü`nün bildirdikleridir!.