Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 96

Kader”e iman niçin çok ehemmiyet arzetmektedir ve “Takdire iman”dan amaç nedir?

Bu konu iki yönden çok önemlidir insan için!.

1.  Olup biten her olay, tüm evrende hükmünü icra eden TEK tarafından düzenlenmektedir. Boş yere hayalinizde “tanrı”lar yaratıp, onlara tapınmayın!.

2.  Değiştiremeyeceğiniz şeyler olduğunu idrâk edip; onlarla karşılaştığınızda, bu idrâk ile cehenneminizi söndürün!.

Bu gerçeği kavrayamayanların cehennemi, gelecekteki boyutsal yolculuklarında da kolay kolay sönmeyecektir.