Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 95

Bir anlayışı sınırlı veya kıt yoldaşın olmuşsa, ve ayrılamıyorsan…

Kaderini yaşayacaksın; çünkü onları yaşaman takdir edilmiş; demektir!.

Cehennem içinden ateşlenir!.

Cehennem dışından sarar…

Cehenneme imanla girene, cehennem:

-Ey imanlı, nurun ateşimi söndürüyor; çabuk geç git!… dermiş…

Cehennem ateşini söndürecek tek nur, Kadere ve Takdir edene imandır.