Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 77

Cuma saati, mubarek bir saattir...

Gecenin son üçte biri mubarek bir saattir...

Güneş doğmadan hemen önceki saat, mubarek bir saattir...

İftar saati, mubarek bir saattir...

Kadir gecesindeki “Kadir süreci”, mubarek bir saattir...

Ve daha nîce, böyle mubarek saatler...

Bu saatler, MEKKE itibariyle midir?

Yoksa, kişiye özel; yani, kişinin yaşadığı yerin saatlerine göre midir?

Mekke’de yaşayan ile Kaliforniya’da, kutuplarda yaşayanların, mubarek saatleri aynı mıdır? Cuma namazı Tokya ve New York’ta aynı saatte mi edâ edilir?

Öyle ise, ne zaman fark edeceğiz, DİN’in kişiye ÖZEL hitap ettiğini?

Ne zaman fark edeceğiz, bunun daha, pek çok düşündürücü sonuçlarını?