Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 72

“ALLAH” adıyla işaret edilenin “Mürîd” isminin işaret ettiği “İrade” Sıfatıyla üretilir tüm üretilmiş olanlar.

Üretme, gerçekte, esmâ boyutu seyridir. Efâl boyutu, beyindeki varsayımdır; beynin yapısı dolayısı ile hissedilen!.

Beyin dahi, esmâ terkibi sonucu var kabuledilendir!.

Gerçekte tüm olup bitenler, esmâ mertebesinde olup bitmektedir!.

Gerçekte, efâl boyutu yoktur; esmâ mertebesinde yaşayana göre!

Birkaç gündür, New York’ta 60 küsuruncu kattan Manhattan seyredilince, insanın aklına bu tür şeyler geliyor işte!