Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 70

“B” sırrıyla, “Besmele”yi tefekkür, insana neler hissettirir?

“B” sırrıyla, “Biiznillah” düşüncesi, insana hangi âlemin seslenişini zâhire çıkartma imkânı verir? Ki, İsa aleyhisselâm bununla ölüyü diriltmişti!.

“Allah” kulunda zâhirdir; cümlesi ne gibi anlamlar ihtivâ eder?

Bunları biraz olsun düşünüp değerlendirebilecek miyiz acaba?