Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 69

2000 yılı bekleniyor büyük umutlarla…

Büyük umutlar, ya büyük mutluluklar getirir; ya da büyük sükûtu hayâller ve hüsranlar!…

Ummak isterim ki, büyük mutluluklara vesile olsun 2000’le başlayan yıllar…

Ne var ki…

1999’la birlikte “Besmele yılları” başlamış; “B” harfiyle!… Her ne demekse!.. Ehli bilirmiş!…

“Bismillahir Rahmânir Rahîm”in 19 harfinin yıllarını yaşayacakmışık kelimelerin ve harflerin anlamınca…. Ömrüm sanıyorum ”Besmele”nin tamamını görmeye yetmez, ama “Rahîm”e erişen ne mutlu!

Muhyiddin A’râbi rahmetullahu aleyh bir kitabında bu konuya değiniyordu; ama hatırlıyamadım neydi olay…

Allah, “Rahîm”e ulaşmayı kolaylaştırsın sabrı ve hazmıyla… İmanımızdan imtihan gelmeye başımıza..