Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 46

Yaşlı bilge şöyle söylüyordu çevresindekilere:

-Söylediklerimin teker teker gerçekleşmeye başladığı günlerde; sizlerden çok çok uzakta olmayı istiyorum!… İçine düştüğünüz şartlar altındaki hâlinizi görmeyi hiç arzu etmiyorum…

Çünkü buna katlanmak benim için çok zor olacak!.

Maâlesef, ”Demişti”, demenin ve pişmanlıkla geçmişi yâd etmenin o günlerde hiç bir yararı olmayacak!