Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 36

Bedbaht o kişidir ki, âhırette beraber olmak istediği kişiyle, kafaca dünyada beraber olma imkânı olduğu halde, pahasını ödemekten kaçınarak, bu imkanı teper!

Mutlu odur ki, sevdiğiyle beraber olmak uğruna bedelini öder!.

Bedbaht, ebedi saadeti terkedip birkaç saniyelik dünya nimetiyle iktifa eder!.

Mutlu, ebedi yaşamı düşünerek, sayılı saniyelerin gamıyla, zamanını boşa geçirmekten imtina eder!.

Sayılı ve sonluyu, sonsuza değişenlerden olmaktan Rabbime sığınırım!.