Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 30

Seyrettiğiniz film ve oyunların senaryoları, figüranların üzerine mi kuruluydu; yoksa baş rollerdekilerin mi?

Oyunların senaryoları, figüranların arzularına göre mi gelişiyor veya değişiyordu; yoksa başrole verilen istikamet doğrultusunda mı oyun ilerliyordu?

Baş rollerdekiler, figüranlara mı tâbi idi, yoksa senaryoya mı?

Baş rol oyuncular ile figüranlar arasındaki ilişki ve iletişim neye göre düzenlenmekte?

Figüranların birbirini veya başrol oyuncularını suçlaması, onlar hakkındaki hangi göstergeyi ortaya çıkartır?

Soru çok…

Ya cevaplar?…