Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 29

-Esen rüzgârdan, bulutların birikmeye başlamasından yağmurun geleceğini anlarsınız değil mi?… Diyordu 2000 sene öncekilere Hz. İsa

-Esen rüzgârdan, toplanan kara bulutlardan esecek kasırganın büyüklüğünü nasıl anlamıyorsunuz?… diyor 2000 sene sonrakilere A. Hulûsi

Anlayışlar ne kadar gelişmiş 2000 senede insanlarda!!!…