Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 12

İlme göre doğru olan, çok zaman sana göre yanlış olabilir.

Hayâlinde, kendi çevresinin oluşturduğu şartlanmalarına göre yarattığı evliya tasavvurundan arınamayan, pek çok zaman, karşısındaki gerçek "velî"yi inkâr eder!.

Sorun, kendi hayâlinde, veri tabanına göre yarattığın, tanrı, peygamber, velî tanımlarından arınamamanda; “Allah”, “Rasulullah” ve “veli” isimlerinin işaret ettiği  anlamları kavramamış olmandadır!.