Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 11

Mukallit, söylenmişleri ve “dün”ü tekrar ederek yaşayıp, kendisi “OKU”yamayandır!.

Muhakkik, “Kitab”ıOKU”yarak, söylenmemişleri dile getirendir. Biri eskiyle avunur; biri yeniyi keşfeder.

Allah sistem ve düzenini yani “sünnetullah”ı "OKU"yan, sistemin açıklanmamış taraflarını açıklar; mukallit ise dünün mecâzlarıyla ömür tüketir..

Kişinin hâli, ilminin dışa vurmasıdır. Ya, ilmi doğrudur, hâli de yerindedir; ya da hâli yanlıştır, ilim de yanlıştır!.

Kişi idrâkının sonucunu yaşar. Eğilen testiden içindeki dökülür yalnızca!.