Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 10

Kurân’ı Kerîm, “La ilâhe….” derken; bir takım insanların, kendilerini “İlâhiyât ÇI” olarak nitelemeleri ne düşündürücüdür!.

İlâh iyât” fakülteleri mi olmalıdır; “DİNİ BİLGİLER Fakültesi” mi?

Türkiye’de ve Dünya’da “ilâhiyâtÇI” olmayan ne kadar “Dinî Bilgiler uzmanı” var acaba?

Herkes, kendi lâyığını mı seçer dersiniz?