Mesajlar

Ahmed Hulûsi

MESAJ - 2

Allah, yakîne erdireceklerine yanlışlarını ve perdelerini fark ve idrak ettirir; tövbeyi nasip eder.

Takdirinde gaflet olan ise, ilmine yüz çevirip; duygularıyla yaşamını cehennem etmeye devam eder…

Sonra da a’mâ olarak âhırete intikâl eder!.