Kendini Tanı

Ahmed Hulûsi

HALİFE İNSAN ERKEK - KADIN

Çünkü; bak!..

"Ben insanı yeryüzünde Halife yarattım."

diyor Kur`ân`da, Bakara Sûresinde...

Burada çok önemli bir nokta, erkeklere ve kadınlara çok büyük müjde var... Ben erkekleri Halife olarak yarattım, demiyor!...

Âyet-i Kerime`de,

"Ben insanı yeryüzünde Halife olarak var ettim!."

diyor...

Öyleyse, "Halife" olma, yani ilâhi özelliklerle bezenmiş olma hâli, her bir insana verilmiş!.

Şu bildiğimiz maddi güçler ötesinde, ilâhi güçler, hepimizde mevcut!...

Yok; ben sadece et-kemikten ibaretim; dersen, sen bu güçlerin hiç birini bilip, bulup, ortaya çıkaramazsın...inkârın, seni bu güçlerden mahrum bırakır!.

Buna karşın, "mademki böyle deniyor, bu güçler bende var, inanıyorum" deyip de bunları araştırmaya, bu yolda çalışmaya başlarsan, bunları peyder pey ortaya çıkarırsın, başarırsın...

Bu güçlerin en başında ilim gücü gelir.

Bak!.. Dün bilmediğin bir çok şeyleri bugün öğreniyorsun... Bugün bilmediğin bir çok şeyleri de yarın öğreneceksin!.

"Her şey benim bildiklerimden ibarettir, başka bir şey yoktur!.." der kendini yeniye karşı kilitlersen, daha fazlasını asla elde edemezsin.. Burada tıkanır kalırsın!.

Ama, "benim bildiklerimin ötesinde, bilmediğim pekçok şeyler var, bunları da öğreneyim!..." der; haddini bilirsen, gün be gün yeni şeyler öğrenirsin.

"ALÎM" ismiyle işaret edilen ilim gücünden başka, "MÜRİD" ismiyle işaret edilen irade gücün de var!...

Senin bundan on sene evvel, irade gücün ne kadar basit şeyler yapmaya yetiyordu?... Geçen on sene içinde irade gücün sana neleri getirdi?... Dün "yapamam!.." dediğin, neleri bugün rahatlıkla yapabiliyorsun?... Nasıl?...irade gücünü kullanarak!.

Esasen, bu irade gücü dediğimiz güç, “melekî” diye tâbir edilen güçlerin bir tanesi..

İşte "Mi`râc" ile insan bu “melekî güçleri” de tanımış olur..

Peki ya "Mi`râc" yapamayanlar?...

Onlara da bir hak tanınmış!..

"KADİR Gecesi”

Nedir bu "Kadir" gecesi..?

*  *  *