Kendini Tanı

Ahmed Hulûsi

HAKİKATI YAŞATMAYAN TARİKAT, DERNEKTİR

Tarikatten maksat, hakikate ermektir!.

Eğer tarikatın hakikate vardırmıyorsa seni, yol olma vasfını yitirmiştir!..

Tarikat değil, "İyi Ahlak Derneğidir" hakikate erdirmeyen yol!.

Tarikat dediğimiz şey, bir takım tasavvufî çalışmalarla, neticede Allah`ı bulma, Allah`a erme hâlidir... Bunlardan murad, kişinin, Allah`ın vechini görür, hâle gelmesidir.

Eğer sen, "Ben şeriatın emirlerini yerine getiriyorum, ama hala göremiyorum" diyorsan ; senin şeriatın hakikatiyle, aslında hiç bir alâkan yoktur!...

Çünkü sen, Şeriat`ı anlamamışsın?... Sen sadece, jimnastik yapmaya şartlandırılan çocukların jimnastik yapması gibi, namaz kılmaya şartlanmışsın, namaz kılıyorsun, bir takım şeyleri yapıyorsun, ama neticede neyi, niçin, nasıl yaptığından; o yüce gayeden bîhabersin!... Yaptıklarını bilinçli olarak, düşünerek yapmıyorsun!. Din hangi gaye ile gelmiş, bunun farkında değilsin!

Zâhirde dinin önerdiği çalışmaları yapacaksın bedenen elbette; ancak, bu asla yeterli değildir insan için!.. Esas amaç, Allah`a ermek için neyi niye yaptığını bilerek ve varlığın sırlarını çözerek hakikata ulaşmaktır!

O gayeden bîhaber olduğun için de, her ne kadar belli fiiller sende oluşuyorsa da; o fiillerin neticesinde sende belli şeyler oluşacaksa da; sonuçta sen kör olarak yaşıyorsun ve kör olarak gidersin bu dünyadan.

Yol o dur ki, hedefe vardıra... Seni hedefe götürmüyorsa yol, yol olma vasfını yitirmiştir!.

*  *  *