Kendini Tanı

Ahmed Hulûsi

FENÂFİLLAH MUHÂLDİR!

"Allah`da kendini yok etmek, fenâfillah, muhâldir!."

Zira, ikinci bir varlık yoktur ki, o ikinci varlık kendini Allah`da yok etsin!.

Bir Allah, bir de sen(!) varsın!... Sen, bu varlığını yok edecek bir şeyler yapacaksın da, O yukarıdaki Allah`a ulaşacaksın?... Yok öyle bir şey!.

Senin "nefs"`ini tanıma olayın var!.

O yüzden de, Rasûlullah Aleyhisselâm, hiç bir zaman, "fenâfillah" diye bir şeyden sözetmemiştir; ve bu anlama gelecek bir kelime de kullanmamıştır`.

Ama, Rasûlullah Aleyhisselâm’ın ağzından:

"Nefs"`ini tanıyan Rabbi`ni tanımış olur"

açıklaması ve hükmü çıkmıştır!.

Bu da tüm varlığın Vahdet esası üzerine ortada olduğunu açık seçik gösterir. Dolayısıyla, vehmini terkedip, kendi hakikatını tanımaktır, esas olan.

Senin kendinde, vehminin meydana getirdiği, var olmayan şeyleri var kabul etme halleri vardır; ve sen de sık sık da bu hâllere düşersin!.

Seni vesvese sarar; vehmin, gerçekte var olmayan şeyleri, sana var kabul ettirir!.

İşte bu var olmayıp da var kabul ettiğin şeylerin en başında, -"nefs"inin bürünmüş olduğu haller dolayısıyla- benim evim, benim arabam, benim kocam, benim babam, benim anam, benim vatanım vs. gibi kabuller yeralır. Oysa gerçekte "sen" yokken, nerede senin nesnelerin olacak?...

Aslında "nefs"in için, hiç biri, "var" hükmünde" değildir. Ama sen bunlara bağlı olup, bunların gayrında olduğun için sen bal gibi, benim, benim der uzatır gidersin. Sonsuza kadar böylece gider...

*  *  *