İslâm`ın Temel Esasları

Ahmed Hulûsi

NAMAZ - ORUC - HAC - ZEKÂT

Bu kitapçığımızda, genel istek üzerine, sizlere “namaz”, “oruc”, “hac” ve “zekât” hakkındaki çeşitli yerlerde yaptığımız açıklamaları bir arada sunmayı uygun gördük…
“Kelime-i Şehâdet”in açıklamasını geniş bir şekilde “Hz. MUHAMMED’in AÇIKLADIĞI ALLAH” isimli kitapta yaptığımız için o konuya burada girmeyip; Dinimizin zorunlu ibadetlerinden “namaz” ile söze başlayacağız
İnşâallah faydalı olur…

*  *  *