İnsan Ve Sırları -2

Ahmed Hulûsi

ÇOK ÖNEMLİ DARGÖRÜŞ HATALARI

Allahû Teâlâ`yı, âlemi ve âlemde yürürlükte olan kanunları bilememekten ileri gelen bazı önemli görüş hatalarına da bu bölümde değinmek istiyoruz. Günümüzün en önemli dargörüş hatâları şunlardır.

1-Varlığın tekliğini (vahdet) kabûl sonucu, insanın maddeötesi bir varlık olduğunu benimsemek sûretiyle, bedenen yapılması zorunlu bir takım ibadetleri yapma gereğini duymamak.

2-Tamamıyla şekil üzerinde durup, işin hâl ve tefekkür yönünden mahrum kalarak; şekle uymayanları son derece câhilâne bir şekilde "kâfirlik" ile itham etmek; parmağını kıpırdatanı cehenneme gitmekle itham etmek!..

3-Hayalinde, mantığına ve şartlanmalarına uygun bir "TANRI" yaratıp, ona "ALLAH" adını takmak ve sonra da herkesin davranışlarını, o kendi ilâhına göre yorumlamak!..

4- Kur`ân-ı Kerîm`de varlığı uzun uzun ve açık seçik bildirilmiş olan "CİN" ve "MELEK" gibi varlıkları inkâr edip, onları "MİKROP" veya "ŞEYTÂNİ DUYGULAR" gibi çeşitli yorumlar ile tevil edip; 5 duyu dünyası içinde hapis yaşamak.

5-"İlim Çin’de olsa alınız";

"Hikmet mü`minin yitiğidir, onu nerede bulsa alır"

şeklindeki Allah Rasûlü emirlerine kulak tıkayıp, "sadece bir kişinin" ağzından ilim ve hikmet çıkar zannıyla hayatlarını hebâ edenler.

6-DİN konusunda herhangi bir araştırma yapmadan; dinin bildirdiklerini inkâr mâhiyetinde olan, spiritizma, ruh çağırma, ruhlarla görüşme, uzaylılarla görüşme, gibi konulara kapılıp; Hz.Rasûlullah Aleyhis-selâm’ın ölümötesine dair bildirdiklerinden mahrum kalma!.. Neticesi, gereği gibi gideceği ortama hazırlanamama ve ebedî hüsran!..

7-Elinde sihirli kılıç, beyaz atlı(!) MEHDİ bekleyip; bu beklenti içinde ömrünü boşa harcamak!..

8-DİN`i siyasî bir olay sanıp, devletin rejimini yıkmak, değiştirmek için uğraşıp; esas yapılması gerekenlerden haberî olmayanlar.

9-DİN âhiret işidir, deyip; dini âhirette lâzım sanarak, ölümötesi gerçeklerden habersiz bir biçimde sırf dünya için yaşayanlar.

10- Allah’ı ötelerde bir koltuğa oturtup, dini insanların dünya üzerinde huzur ve sükûn içinde yaşamaları için Allah Rasûlü tarafından icât edilmiş bir nizam olarak mütalâa edenler.

*  *  *