İnsan Ve Sırları -1

Ahmed Hulûsi

BEŞER NEDİR?

Beşer; ilâhî isimlerin tamamını ortaya çıkarma istidadına sahip olan varlığın adıdır. Çünkü bütün varlıklar, hayvanat da, terkîpdir ama "halifetullah" olabilme özelliği insana hastır.

İnsanın terkibiyet yönüyle, terkib oluşu yönüyle aldığı isim "beşerdir".

"Ene beşerün mislüküm"; "Ben de sizin misliniz olarak beşerim". Benim varlığım da sizler gibi, ilâhî isimlerin bir terkibinden başka bir şey değildir. demektir bu!..

*  *  *