İnsan Ve Sırları -1

Ahmed Hulûsi

ALLAH RASÛLÜ DİYOR Kİ: «GÜNEŞ DÜNYAYI KUŞATACAK»

Sahih-i Müslim`de Kıyâmet gününün sıfatî Bâbında; Tırmızî`de kıyâmet gününün sıcaklığı hakkındaki bölümünde, Mikdâd bin Esved radiyallâhu anh’dan nakledilir:

«Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

-Kıyâmet günü GÜNEŞ halka yaklaştırılır da nihâyet insanlara yakınlığı bir mil kadar olur!.. Güneş onları âdeta eritecek ve amellerinin miktarına göre ter içinde kalacaklardır. Onlardan kimi topuklarına kadar, kimi dizkapaklarına kadar, kimi beline kadar, kimi de gemlenene kadar tere batacaktır!»

Bu hadîs-i nakleden zât Süleyman Bin Amir şunu ilâve ediyor:

«-Bilemiyorum mil kelimesiyle mesafe anlamına gelen «mil» mi kastedildi, yoksa göze sürme çekmede kullanılan «mil» mi kastedildi.»

Esasen hangisi kastedilmiş olur ise olsun bizce değişen hiç bir şey yoktur!..

Mûcizedir bu!..

1400 sene öncesinin ve Mekke halkının ilim düzeyini düşünün. Genelde insanlık, dünyanın düz bir tepsi gibi olduğunu düşünürken, Güneş ve yapısı hakkında hiç bir şey bilinmezken; Hazreti Rasûlullah ortaya çıkıyor ve:

-Kıyâmette güneş dünyaya gelip saracak öyle ki 1 mil mesafeye yaklaşacak" diyor!

Bugün dahi, insanlığın pek çoğunun haberi olmayan bir konuda!..

Buyurun Beyhakî isimli hadîs kitabından ikinci bir hadîsi Rasûlullâh:

İbn-i Mes`ûd radiyallâhu anh naklediyor:

«İnsanlar haşrolunduklarında, 40 yıl gözleri semâya dikili olarak beklerler. Kendilerine kimse tek bir kelime söylemez. Bu esnada, GÜNEŞ başlarının ucunda, kendilerini yakar!..iyi - kötü herkes ter boğazlarına çıkasıya bu halde beklerler.»

Kıyâmette yıldızların düşeceğini, güneşin kararacağını söyleyenlere yanıldıklarını gösteren hadîstir bu. Güneşin kararması, çok daha uzun yıllar sonra, dev kızıl yıldız olduktan sonra, büzülmeye başlayıp, nötron yıldızı olma süreci sırasındadır.

Güneşin büyük patlama, genişleme devresinde gelip dünyayı içine alacağı gerçeğine bu hadîs ile işaret ediliyor.

Ve biz hâlâ ötelerde bir cehennem arıyoruz!!!..

*  *  *