İnsan Ve Sırları -1

Ahmed Hulûsi

3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ

Günümüzde konuşulmayan, anlatılmayan ve kitaplarda bulunmayan birçok hususu, düşünebilen beyinler için bu kitapta açıklamıştık. Tamamen Kur`ân-ı Kerîm ve hadis-i şerîf`lere dayanan bu gerçekleri, sadece şartlanmalarına uymadığı için, hiç bir delilleri olmadığı halde reddeden tefekkür kabiliyeti noksan kişiler haricinde çok büyük ilgi gördü. Başarımız Allah`ın lûtfundandır.

Bu arada bazı soruların cevaplarını bilvesile kısa kısa burada vermek istiyorum.

1. Gayem kişisel şöhret, isim yapmak olmadığı için kitaplarımda sadece ilk iki adımı kullanıp, soyadımı yazmıyorum.

Allah dilemişse, bundan sonra Hakk`ın ihsan ettiği ilmi gene kitaplar vasıtası ile halkımıza sunacağız.

2. Allah ilminin dünyalık elde etmek için kullanılmasını tasvib etmiyoruz.

Bu ilmin telif hakkı bizim görüşümüze göre kesinlikle olmaz. Çünki "Buharî"deki bir hâdise göre, "karşısındakine Kur`ân okumasını öğreten kişinin, hediye olarak Allah yolunda savaşta kullanmak üzere bir yay almasına Hz. Rasûlullah karşı çıkmış ve alınırsa bu yayın kıyamette ateşten bir yay olarak alan kişinin boynuna geçeceği" belirtilmiştir.

Bu sebeple din ilminin ne şekilde olursa olsun karşılıksız verilmesi düşüncesindeyiz.

Bu sebeple diyoruz ki; Dileyen herkes kitaplarımızı orijinaline uygun olarak, hiç bir değişiklik yapmamak kaydıyla, dilediği kadar bastırıp dağıtabilir ve satabilir.

3- Güneşin gelip dünyayı kuşatacağı ve dünyanın içinde bir su damlası gibi buhar olacağı; hadiste belirtildiği halde, sırf bugüne kadar bu gerçeği duymadığı için reddeden, hased ehline ne cevap verelim bilemiyoruz.

«Güneşin nurunun alınması» âyet-i ise, daha sonraki safhada güneşin büzülüp nötron yıldızı haline gelmesine işaret etmektedir.

Unutulmamalıdır ki, bütün bu safhalar milyonlarla sene alacaktır. Sadece Sırat denilen dünyadan ruhların kaçış süreci bir hadise göre 3 bin senelik yoldur

4- Hazmedilemeyen bir gerçek KADERİN hakikatı!.. İşte âyetler ve hadîsi şerîfler!.. Eğer bütün bu anlatılanlar halâ gerçeği idrâk ettiremiyorsa, artık bizim de ilave edecek sözümüz yok.

 Ahmed Hulûsi
20.5.1988
ANTALYA

*  *  *