İnsan Ve Din

Ahmed Hulûsi

BİSMİLLÂH

Bismillâh konusunu daha evvelce “İSLÂM`IN TEMEL ESASLARI” kitabında yazmıştık Fatiha yorumunda ve de “Rahman–Rahim” başlıklı makalede.

Burada başka bir yönü üzerinde duralım..

Bilindiği üzere, cemaatle kılınan namazlarda, Bismillâh, Fatiha Suresinin ilk âyeti olması gerçeğine rağmen, İmam tarafından sesli olarak okunmaz!

İmam direkt olarak “Elhamdulillahi-rabbülalemiyn”den başlar sesli okumaya...

Niçin İmam Fatiha’nın birinci âyeti olan Bismillâh’ı sesli okumaz?

Sanırım akla hemen hiç gelmemiş konulardan biridir bu...

Evet İmam, Fatiha Suresinin birinci âyeti olmasına rağmen Bismillâh’ı sesli okumaz ve ikinci âyetten seslendirmeye başlar. Bu arada cemaat de eksiği(!) tamamlamak için içinden Bismillâh çeker(!)...

Şimdi önce geçmişte tartışılan bir konuya kısaca değinelim.

Kimileri demiş ki Fatiha Suresi yedi âyettir; ilk âyeti de Bismillâh’tır. Kimi de demiş ki Fatiha Suresinin ilk âyeti Bismillâh değil “Elhamdulillahirabbulalemiyn” dir!.. Baştaki Bismillâh teberrüken konmuştur oraya...

Konunun derinliğine inmiş olanlar sonuçta Bismillâh’ın Fatiha suresinin ilk âyeti olduğuna kanaat getirmişler.

Bizler de bugün genelde bu kanaati taşıyoruz.

Şimdi durum bu olunca dikkatimizi çeken önce şu oluyor...

Niçin Bismillâh’ta “rahmanirrahim” denildikten sonra, “Elhamdulillahirabbilalemiyn”den sonra tekrar “rahmanirrahim” denilmiştir? Burada tekrar aynı konuya girmeyeceğiz ancak konunun önemine bianen bir kere daha dikkat çekelim istedik bu iki âyete.

Yani şöyle ki:

1. âyet: “Bismillahir–rahmanirrahim

2. âyet: “Elhamdulillahi rabbilalemiyn er rahmanir rahim”.

Buradaki inceliği “Rahman–Rahiym” yazısında dillendirilebileceği kadarıyla anlatmaya çalışmıştık.

İşte bu gerçek ışığı altında fark etmemiz gerekir ki...

Namazın, Mirâc’a dönüşebilmesi için “B” harfi ile işaret edilen sırrın idrakı ile kişinin Bismillâh’taki mânâyı BİZZAT HİSSETMESİ zorunludur!.

Bu yüzden de cemaatle kılınan namazda dahi, İmamın Bismillâh’ı cemaat adına okuması yeterli olmaz! Bismillâh’ı bizatihi kişinin hissederek okuması ve o idrak ile namaza başlaması gerekir.

Yani İmam, cemaat adına Bismillâh çekemez!.

Kişinin “Bismillâh”ı bizzat yaşaması zorunludur urûç yapabilmek için!.

Günde bir kere olsun Bismillâh’ı yaşayabilene ne mutlu!

Ves Selâm!.

10 Nisan 2004
Raleigh – NC, USA